Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Dathlu nawddsant Cymru ar hyd a lled ...

01/03/2019
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw fel bob blwyddyn, mae’n gyfle i werthfawrogi ein hiaith a’n diwylliant wrth inni wledda ar gawl cennin, cacenni cri neu bicer a man a bara brith. Dyma gyfle i orymdeithio, canu ac ymlawenhau yn ein diwrnod cenedlaethol.

Mudiad iaith yn lansio ymgyrch newydd...

01/03/2019
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi trefnu ar y cyd gyda Chlwb Rygbi Castell Newydd Emlyn lansiad ymgyrch newydd i wneud y Gymraeg yn brif iaith gweithgareddau hamdden yn Sir Gâr a Cheredigion.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu gwariant ang...

01/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi croesawu cyhoeddiadau diweddar y Llywodraeth am yr arian newydd i gymunedau Cymraeg Arfôr.

darllenwch mwy