Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Diffoddwch y golau a gweld manteision...

15/03/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyngor Sir Benfro a Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog aelodau o'r cyhoedd, busnesau a sefydliadau i ymuno ag ymdrech Cymru gyfan i leihau llygredd golau.

darllenwch mwy

Mudiad yn anelu i fynd â’r Gymraeg i ...

15/03/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn trafod ffyrdd i hyrwyddo'r Gymraeg er mwyn cyrraedd cynulleidfa newydd yng Nghynhadledd a Chyfarfod Blynyddol y Mudiad a gynhelir Ddydd Sadwrn yma yn Ysgol Hamadryad, Tre-biwt.

darllenwch mwy

Darluniau lliwgar yn cyfleu stori Blo...

15/03/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae pentref Penygroes yng Ngwynedd wedi gweld lluniau lliwgar yn ymddangos ar rai adeiladau o ganlyniad i waith celf gan bobl ifanc yr ardal trwy gynllun prosiect Treftadaeth Di-Sylw.

darllenwch mwy

Marchnata cig yn ddigidol yn talu ar ...

14/03/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi croesawu ystadegau sy’n dangos fod hyrwyddo digidol a’r cyfryngau cymdeithasol, yn talu ar ei ganfed yn y farchnad gartref.

darllenwch mwy

Lansio apêl i gael rhagor o bobl yn d...

14/03/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddwyd ymgyrch i ddathlu a rhoi sylw i ddysgu yn yr awyr agored yng Nghymru.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar drawsnewid Penty...

14/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith wedi dechrau ar gynllun mawr gwerth £7 miliwn i drawsnewid Pentywyn yn gyrchfan ymwelwyr pwysig yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cyfres Prosiect Z yn cael ei henwebu ...

13/03/2019
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae cyfres antur ddychrynllyd i bobl ifanc ar S4C, Prosiect Z, wedi cael ei enwebu yng ngwobrau yr RTS (Royal Television Society) yn y categori y rhaglen blant orau.

darllenwch mwy

Adeiladu Canolfan adnoddau Cylch Caro...

13/03/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron arfaethedig yn Nhregaron wedi cymryd cam pwysig yn nes i gael ei adeiladu ar ôl arwyddo a selio'r Cytundeb Datblygu rhwng partneriaid.

darllenwch mwy

Amgueddfa San Ffagan yn croesawu perf...

13/03/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cwmni drama Re-Live yn perfformio cynhyrchiad hir-ddisgwyliedig The Return/Y Dychweliad ddiwedd yr wythnos hon yn Amgueddfa Cymru San Ffagan.

darllenwch mwy

Sefydliadau a busnesau yn edrych ymla...

12/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant presenoldeb Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain y llynedd, mae nifer o sefydliadau yn y sectorau cyhoeddi a llenyddiaeth yn edrych ymlaen at gynrychioli Cymru yn nigwyddiad 2019.

darllenwch mwy