Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Ar drothwy cystadleuaeth siarad cyhoe...

21/03/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau ifanc ledled y Wlad yn brysur yn paratoi ar gyfer Diwrnod Siarad Cyhoeddus Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ar Ddydd Sadwrn yma, a gynhelir ar Faes y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanelwedd.

darllenwch mwy

Cyfres i bobl ifanc yn ennill gwobr y...

20/03/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cyfres antur ddychrynllyd i bobl ifanc ar S4C, Prosiect Z, wedi ennill gwobr y rhaglen blant orau yng ngwobrau yr RTS neu'r Gymdeithas Deledu Frenhinol (Royal Television Society).

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth genedlaethol 7 b...

20/03/2019
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Heddiw cafodd Twrnamaint Rygbi 7 Bob Ochr ei lansio ar y cyd rhwng yr Urdd ac Undeb Rygbi Cymru.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn beirniadu un o weinid...

20/03/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o Weinidogion Llywodraeth Cymru wedi bod dan y lach gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am yn honedig geisio cael gwared ar amod y dylai’r Llyfrgellydd Cenedlaethol newydd fedru’r Gymraeg cyn i’r swydd gael ei hysbysebu ddiwedd y llynedd.

darllenwch mwy

Dwy awdures boblogaidd ar fin cyhoedd...

19/03/2019
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda chonsensws bod diffyg darpariaeth o ran nofelau i oedolion ifanc yn Gymraeg, mae’r Lolfa ar fin cyhoeddi'r olaf yn nhriolegau’r awduron poblogaidd a phrofiadol Bethan Gwanas a Lleucu Roberts.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol newydd o waith y Prif...

19/03/2019
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd o waith gan y Prifardd Idris Reynolds ar ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi rhestr ...

19/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Cafodd rhestr Croeso Cymru o Wobrau Aur wedi eu datgelu heddiw gan Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis Thomas, wrth iddo ymweld â James Sommerin, Penarth sydd ymhlith un o ddeg o fusnesau i gael eu rhestru am y tro cyntaf eleni.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Lleih...

18/03/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Cyhoeddwyd y dyluniadau a ddaeth i’r brig mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd mewn pum ysgol gynradd yng Ngheredigion a’r dasg oedd dylunio poster a fydd yn cael ei ddefnyddio fel achrediad i fusnesau sy’n lleihau eu defnydd o blastig ac sy’n defnyddio llai o ddeunydd pacio.

darllenwch mwy

Ysgolhaig yn traddodi darlith ar sut ...

18/03/2019
Categori: Addysg, Newyddion

Bydd yr hanesydd blaenllaw yr Athro Huw Pryce yn trafod sut y mae hanes Cymru yn cael ei ysgrifennu mewn darlith ym Mhrifysgol Bangor ddydd Llun nesaf.

darllenwch mwy

Ethol Swyddog Materion Cymraeg amser ...

18/03/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi croesawu ethol Megan Colbourne yn Swyddog Materion Cymraeg amser llawn cyntaf Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

darllenwch mwy