Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Prosiect afon arloesol i helpu bywyd ...

26/03/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cychwyn prosiect a fydd yn rhoi hwb i fywyd gwyllt a helpu lleihau’r perygl o lifogydd yn y canolbarth.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arian i gynorthwyo menter ym...

26/03/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd y grant o £135,000 dros gyfnod o dair blynedd tan 2021, yn galluogi'r Brifysgol i gynnig cymorth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr a graddedigion ar gyfer eu busnesau a'u mentrau cymdeithasol newydd.

darllenwch mwy

Nofel newydd yn cael ei chyflwyno i d...

25/03/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyflwynwyd nofel newydd Cefin Roberts, Os Na Ddôn Nhw... a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa i deulu fferm Caerdegog, Ynys Môn ‘am ddal eu tir’ trwy wrthod gwerthu i ddatblygiad Wylfa Newydd.

darllenwch mwy

Oriel Tate i weithio gydag Amgueddfa ...

25/03/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn arddangos casgliad o weithiau celf a fydd ar fenthyg iddi gan yr enwog Oriel Tate am y tro cyntaf rhwng 6 April a 29 Mehefin.

darllenwch mwy

Perfformiad epig o Bedwaredd Cainc y ...

25/03/2019
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd perfformiad epig, anhygoel o Bedwaredd Cainc y Mabinogi yn cael ei lwyfannu yn Theatr Felinfach fis nesaf.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi partner...

22/03/2019
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth gyda chwmni Microsoft sy’n golygu fod y Llywodraeth yn buddsoddi mewn meddalwedd Microsoft ar gyfer yr ystafell ddosbarth.

darllenwch mwy

Ydych chi'n credu y dylai tîm pêl-dro...

22/03/2019
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Dychwelodd tîm pêl-droed Cymru neithiwr i’r Cae Ras yn Wrecsam am y tro cyntaf ers dros 10 mlynedd wrth iddynt guro Trinidad a Tobago mewn gêm ddifflach.

darllenwch mwy

Rhaglen Ffermio ar drywydd Gareth y f...

22/03/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Mewn rhaglen awr arbennig o Ffermio nos Lun yma ar S4C, bydd un o ffermwyr enwocaf Cymru, Gareth Wyn Jones yn teithio i Seland Newydd, gwlad a welodd gymorthdaliadau yn diflannu yn llwyr dros 30 mlynedd nôl.

darllenwch mwy

Rhieni Pontypridd yn protestio dros a...

22/03/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Ddoe cynhaliodd rhieni a chefnogwyr Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton brotest y tu allan i adeilad Cyngor Rhondda Cynon Taf yng Nghlydach wrth i aelodau’r Cabinet drafod cynigion i adrefnu ysgolion yn ardal Pontypridd.

darllenwch mwy

Adnoddau Cymraeg newydd i warchodwyr ...

21/03/2019
Categori: Iaith, Newyddion

O fis Ebrill eleni bydd gan warchodwyr ledled Ceredigion y cyfle i ddefnyddio adnodd arbennig Sachau Stori Cymraeg. Bwriad hyn yw i hybu datblygiad sgiliau Cymraeg plant y sir.

darllenwch mwy