Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Cyfle olaf i gyflwyno gwaith i gystad...

29/03/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Dydd Llun nesaf yw’r dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau cyfansoddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni. Mae’n rhaid i bob cais gyrraedd y swyddfa erbyn dydd Llun.

darllenwch mwy

Cestyll Cymru yn diffodd eu goleuadau...

29/03/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cadw wedi cyhoeddi ei gefnogaeth unwaith eto i Awr Ddaear — y dathliad byd-eang blynyddol o’r blaned, pan fydd cestyll amlwg Cymru yn mynd yn dywyll.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cefno...

29/03/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffodd ein goleuadau am awr i gefnogi Awr Ddaear WWF nos Sadwrn yma am 8.30yh.

darllenwch mwy

Awen Media o Gaernarfon yn cyrraedd r...

28/03/2019
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae rhaglen ddogfen gan gwmni Awen Media o Gaernarfon wedi cyrraedd rhestr fer gwobrau BAFTA teledu Prydeinig.

darllenwch mwy

Y diwydiant twristiaeth yn cwrdd ar g...

28/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Daeth dros 100 o arweinwyr twristiaeth o'r sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector i Westy'r Metropole yn Llandrindod ar gyfer Uwchgynhadledd Twristiaeth Cymru 2019.

darllenwch mwy

Busnesau cig Cymreig yn elwa mewn cyn...

28/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Teithiodd Hybu Cig Cymru i ddigwyddiad bwyd a diod rhyngwladol yn arena ExCeL Llundain y mis hwn, pan elwodd nifer o fusnesau cig coch Cymru o'r profiad wrth werthu brand Cymru i weddill y byd.

darllenwch mwy

Cynnydd da ar brosiectau adfywio newy...

27/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Gyda £15 miliwn o gyllid wedi'i fuddsoddi, mae 2 o’r 3 brosiectau adfywio cyffrous yn ardal Glannau Caernarfon eisoes wedi agor yn cynnwys sinemau Galeri Caernarfon a Gorsaf Drenau Rheilffordd Eryri.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn siarad dros Gymru m...

27/03/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Teithiodd dros 400 o aelodau’r Clwb Ffermwyr Ifanc i Faes y Sioe Frenhinol ar Ddydd Sadwrn diwethaf i gymryd rhan mewn gŵyl Siarad Cyhoeddus y Mudiad.

darllenwch mwy

Hyrwyddo addysg Gymraeg ar Ddiwrnod R...

27/03/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

I gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Amlieithrwydd, a gynhelir am y tro cyntaf erioed heddiw, bydd mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn lansio taflenni amlieithog er mwyn hyrwyddo addysg Gymraeg i gymunedau amlddiwylliannol Caerdydd a thu hwnt.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar drawsnewid adeil...

26/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae gwaith wedi dechrau i drawsnewid yr hen Ganolfan Ddarganfod eiconig yn Noc y Gogledd, Llanelli yn fwyty tri llawr trawiadol ger y traeth.

darllenwch mwy