Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 58 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Cyfle arbennig i finiogi sgiliau cneifio

05/02/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn cyfarfod rhwng cynrychiolwyr o’r Bwrdd Gwlan Prydeinig a Chlwb Ffermwyr Ifanc Cymru fe fydd cyfle arbennig i aelodau’r mudiad i gael mynediad i gyrsiau ar gneifio.

darllenwch mwy

Pobl Ifanc yn creu murlun deniadol i ...

05/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r ardal ger Promenâd Aberystwyth sy’n aml yn denu fandaliaeth, ar ail lawr y lloches bellach wedi’i ddisodli gan furlun mawr, lliwgar sy’n adlewyrchu treftadaeth Aberystwyth, a beth mae Aberystwyth yn golygu i bobl ifanc.

darllenwch mwy

Ymateb chwyrn i fandaliaeth murlun Co...

04/02/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Dros y dyddiau diwethaf, fe gafodd murlun enwog Cofiwch Dryweryn ei baentio gyda'r enw Elvis, ac fe esgorodd hynny ar ymateb chwyrn yng Nghymru a thu hwnt ar y cyfryngau cymdeithasol.

Megan Davies yn ennill Ysgoloriaeth T...

04/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi mai Megan Davies yw’r myfyriwr ôl-radd sydd wedi ennill Ysgoloriaeth T Glynne Davies ar gyfer 2018-19.

darllenwch mwy

Lansio 'Steddfod yr Urdd yng Nghaerdy...

04/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ddydd Gwener diwethaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru cafodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 ei lansio yng nghwmni plant a phobl ifanc y Brifddinas.

darllenwch mwy

Rhaid cynllunio ar gyfer y Gymraeg, m...

01/02/2019
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu Cyngor Sir Caerfyrddin am beidio cynnal asesiad o effaith eu strategaeth gynllunio am y blynyddoedd nesaf ar yr iaith ac ar gymunedau Cymraeg.

darllenwch mwy

Mentrau Iaith Cymru yn cydnabod gwait...

01/02/2019
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Bydd y Mentrau Iaith led-led Cymru yn cefnogi Dydd Miwsig Cymru ar yr 8fed o Chwefror eleni ac fe fydd degau yn gweithio’n ddi-flino i ddatblygu’r sin gerddoriaeth Gymraeg ar lawr gwlad.

darllenwch mwy

Criw Cynefin yn Abergwyngregyn - darn...

01/02/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Ardal Abergwyngregyn ger Bangor yng Ngwynedd sydd yn croesawu’r gwylwyr yn y bennod ddiweddaraf o’r gyfres Cynefin ar nos Sul yma am 8pm ar S4C.

darllenwch mwy