Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 58 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Gorymdaith Gŵyl Ddewi gyntaf tref Amlwch

19/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd plant ysgolion cynradd dalgylch Amlwch yn cau am hanner tymor mis Chwefror mewn steil wrth i 300 o blant ymgynnull i orymdeithio drwy’r stryd fawr Amlwch fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi.

darllenwch mwy

Gweithgareddau lu ar y gweill gyda Me...

19/02/2019
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi lansio rhaglen newydd o’r enw Hwyl Dewi 2019 sef canllaw llawn gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog i blant, pobl ifanc, teuluoedd ac oedolion dros wyliau hanner tymor Chwefror a phenwythnos Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

£60 miliwn i ddatblygu 115 o leoliada...

18/02/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau i fuddsoddi mewn datblygu ac adnewyddu 115 o leoliadau gofal plant newydd ledled Cymru er mwyn helpu i sicrhau bod ei chynnig gofal plant ar gael ym mhob rhan o’r wlad.

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda danteithio...

18/02/2019
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Bydd Tŷ Coffi Coliseum, sydd wedi’i leoli yn Amgueddfa Ceredigion yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni gyda bwydlen newydd, yn cynnwys bwyd traddodiadol o Gymru, wedi’i gynhyrchu’n lleol.

darllenwch mwy

Ar drothwy dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ...

18/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu dathliad Gŵyl Dewi sydd hefyd yn ddathliad o ieuenctid, diwylliant a hunaniaeth Gymreig y dref yn Y Fflint ddydd Gwener yma.

darllenwch mwy

Cadw yn dadorchuddio cyfres o weithia...

15/02/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r artist adnabyddus Laura Ford wedi dadorchuddio cyfres o gerfluniau newydd yng nghastell eiconig Cymru, Castell Coch, ar gyfer arddangosfa newydd.

darllenwch mwy

Cymuned Caergybi yn dathlu mewn cyngerdd

15/02/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd criw eiddgar o bobl ifanc Ynys Môn yn cynnal cyngerdd i bobl o bob oed yng Nghaergybi nos Iau nesaf, er mwyn i’r gymuned ddod ynghyd a chlosio i ddathlu traddodiad Cymraeg Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Neges i'r Prif Weinidog fod cynllunio...

15/02/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu llythyr i’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn mynegi eu pryderon ynglŷn â dyfodol polisi cyhoeddus y Gymraeg.

darllenwch mwy

Cynrychiolydd o Geredigion ar fwrdd c...

14/02/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Thomas Evans, o Geredigion, wedi cael ei ddewis i ymuno â 10 person ifanc arall o ar draws Cymru, i eistedd ar Fwrdd Ieuenctid Cenedlaethol.

darllenwch mwy

Mudiad yn galw am sylw hanfodol i gyn...

14/02/2019
Categori: Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi cyhoeddi eu bod yn edrych ymlaen at drafod gyda'r Llywodraeth y newidiadau posibl yn rôl y Comisiynydd iaith a'r posibiliadau ar gyfer sefydlu Asiantaeth Iaith fewnol yn rhan o'r Llywodraeth. 

darllenwch mwy