Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 58 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Llwyddiant côr o fyfyrwyr Prifysgol B...

28/02/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd côr myfyrwyr Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor yn cystadlu i gyrraedd y rownd gynderfynol.ar raglen Côr Cymru nos Sul.

darllenwch mwy

Cwsmeriaid yn ofni effaith Brexit ar ...

28/02/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae dros hanner pobl Prydain yn poeni y bydd bwyd sy’n cael ei gynhyrchu i safonau ffermio is na safonau domestig yn cael ei fewnforio ar ôl Brexit.

darllenwch mwy

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ...

28/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Arddangosfa sy'n cynnwys ffotograffau 100 o fenywod o Gymru fydd canolbwynt dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Merched eleni ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Dathliadau Gŵyl Dewi Môn yn tyfu ac e...

27/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed mae ysgolion Môn wedi dod ynghyd i drefnu saith digwyddiad Gŵyl Dewi ar draws yr ynys.

darllenwch mwy

Pwysigrwydd cadw brand Cymreig wedi B...

27/02/2019
Categori: Bwyd, Iaith, Newyddion

Bydd defnyddio’r Gymraeg ochr yn ochr â’r Ddraig Goch yn hwb i fusnesau i werthu eu cynnyrch a’u gwasanaethau yng Nghymru a thu hwnt ar ôl Brexit, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

darllenwch mwy

Gweithgareddau i ddathlu Gŵyl Dewi ym...

27/02/2019
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bwriedir cynnal llu o weithgareddau ym marchnadoedd Sir Gaerfyrddin er mwyn dathlu Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Mynediad yn rhad ac am ddim i safleoe...

25/02/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Eleni, gall ymwelwyr fwynhau safleoedd Cadw ledled Cymru yn rhad ac am ddim ar Ddydd Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn dilyn Heddlu Dyfed P...

25/02/2019
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mewn cyfres uchelgeisiol ar S4C o’r enw Ar Goll y’n dechrau nos Fercher yma, bydd cyfle i wylwyr ddilyn ymdrechion Heddlu Dyfed Powys i drio dod o hyd i bobl a phlant sy’n mynd ar goll ar draws y llu.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i ganfod barn di...

25/02/2019
Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae cystadleuaeth newydd wedi’i lansio i ddarganfod beth yn union yw barn disgyblion cynradd am eu cinio ysgol.

darllenwch mwy

Pwy sydd am ennill yn y gêm fawr nos ...

22/02/2019
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gyda gêm fwya’r tymor ar ein gwarthaf ddiwedd prynhawn fory yng Nghaerdydd, mae’r cyffro yn cynyddu ac mae pob Cymro neu Gymraes i gyd yn gweddio fod Lloegr yn mynd i golli.

darllenwch mwy