Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Cyfres newydd yn dilyn hynt a helynt ...

28/10/2019
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae prynu tŷ yn freuddwyd sydd allan o gyrraedd cymaint o bobl, wrth i brisiau’r farchnad tai codi’n uwch nag erioed. Ond mewn cyfres newydd, Tŷ Am Ddim, sy’n dechrau ar S4C nos Iau yma, mae cyfle euraidd yn cael ei roi i’r rhai hynny sydd eisiau cymryd eu cam cyntaf ar yr ysgol dai.

darllenwch mwy

Cigyddion yn hybu cig Cymru ym Milan

25/10/2019
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Daeth cigydd o Gymru ynghyd ag un o’r enwau mwyaf mewn cigyddiaeth yn yr Eidal y mis hwn, er mwyn codi ymwybyddiaeth o Gig Oen Cymru PGI ymhlith awduron bwyd y wlad.

darllenwch mwy

Gwaith ar fin dechrau ar wella mynedf...

24/10/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd Caernarfon yn lle prysur dros yr ychydig fisoedd a blynyddoedd nesaf wrth i gynlluniau uchelgeisiol ddechrau i wella’r profiad i ymwelwyr ym Mhorth y Brenin a Phorth Mawr yng Nghastell Caernarfon.

darllenwch mwy

Gwobrwyo cymrodoriaeth i gadwraethwr ...

24/10/2019
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Jenny Williamson, Cadwraethwr Paentiadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wedi’i gwneud yn Gymrawd gan y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Cadwraeth Gweithiau Hanesyddol ac Artistig.

darllenwch mwy

Dathliad o enwau mawr byd ffotograffi...

24/10/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae tair arddangosfa o waith pedwar o’r ffotograffwyr mwyaf dylanwadol erioed yn agor dydd Sadwrn yma yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

darllenwch mwy

Sefydlu gweledigaeth i dreftadaeth ch...

24/10/2019
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Yn ystod Uwchgynhadledd Treftadaeth Chwaraeon Gwledydd Prydain a gynhaliwyd yn Amgueddfa Criced Cymru CC4, Caerdydd ddoe, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, y byddai panel o arbenigwyr yn cael ei benodi ar gyfer Cymru i sefydlu gweledigaeth genedlaethol ar gyfer treftadaeth chwaraeon – y cyntaf yng Ngwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Cynlluniau i drawsnewid ardal yn Llan...

23/10/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae bwriad i drawsnewid ward Tŷ-isa yn Llanelli fel rhan o brosiect adfywio cyffrous gwerth miliynau o bunnau.

darllenwch mwy

Hwyl hanesyddol ym Mangor dros wyliau...

23/10/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi'n chwilio am dipyn o deithio amser ac antur hanesyddol, mae Storiel ac Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Bangor yn ei ddarparu Hanner Tymor Hydref yma fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llyfr coginio figan cyntaf y...

23/10/2019
Categori: Bwyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r actores Ceri Lloyd yn wyneb adnabyddus fel un sy'n chwarae rhan yn y gyfres boblogaidd Rownd a Rownd mae’r actores hefyd yn lansio ei llyfr coginio figan, y cyntaf erioed yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Mwy nag erioed yn ymweld â saith o Am...

22/10/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Rhwng Ebrill 1af 2018 a Mawrth 31 eleni, daeth bron i 1.9 miliwn o bobl i ymweld â saith amgueddfa genedlaethol teulu Amgueddfa Cymru – 6.5% yn fwy na'r flwyddyn flaenorol a mwy nag unrhyw flwyddyn arall yn ei hanes 112 o flynyddoedd.

darllenwch mwy