Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Dathlu degfed pen-blwydd Gorymdaith y...

31/01/2019
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal Gorymdaith y Ddraig wahanol i’r arfer ddydd Sadwrn Mawrth yr 2ail eleni i nodi Dydd Gŵyl Ddewi a degfed pen-blwydd y digwyddiad.

darllenwch mwy

Galw ar fynyddwyr i gadw draw o fynyd...

31/01/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Wardeiniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol yn galw ar fynyddwyr i gadw oddi ar lethrau’r Wyddfa a chopaon uchel eraill Eryri tra bod yr amodau gaeafol eithafol yn parhau.

darllenwch mwy

Teithiau tywys i gasgliadau celf a se...

31/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas casgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor yn dechrau ym mis Chwefror ac yn para tan ddiwedd Ebrill.

darllenwch mwy

Mudiadau iaith yn beirniadu'r cwricwl...

30/01/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiadiau Dyfodol i’r Iaith a Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi ymateb yn chwyrn i gymal ym mhapur gwyn y Llywodraeth ar Gwricwlwm Newydd i Gymru.

darllenwch mwy

Cofnodion meddygol hen ysbyty meddwl ...

30/01/2019
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Cofnodion meddygol yr hen ysbyty meddwl Dinbych yng Ngogledd Cymru yw ysbrydoliaeth drama Gymraeg newydd fydd yn teithio Gwanwyn yma.

darllenwch mwy

Arddangosfa Leonardo da Vinci yn agor...

30/01/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

I nodi pumcanmlwyddiant marwolaeth Leonardo da Vinci, mae 12 o ddarluniau gorau meistr y Dadeni o’r Casgliad Brenhinol i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn dechrau ddydd Iau yma fel rhan o arddangosfa aml-leoliad o’i ddarluniau ar draws y DU.

darllenwch mwy

Cyhoeddi map teithio llesol newydd ar...

29/01/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae map Teithio Llesol newydd ar gael sy’n nodi llwybrau a chyfleusterau cerdded a beicio yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw ar Gyngor Sir Gâ...

29/01/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn Sir Gaerfyrddin wedi galw ar y Cyngor Sir i ddilyn esiampl Cyngor Ceredigion a mynnu fod y Prif Swyddog Gweithredol newydd yn gallu cyflawni ei waith yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg.

darllenwch mwy

Cyfnod newydd ar y gorwel i goedwigae...

29/01/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud wrth y diwydiant pren fod newidiadau mawr ar y gweill yn y modd mae gweithrediadau pren yn cael eu rheoli yng Nghymru.

darllenwch mwy

Y Fari Lwyd yn diddanu pobl Aberteifi

28/01/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd rhai o siopwyr a busnesau tref Aberteifi syndod brynhawn Gwener diwethaf wrth weld criw niferus a swnllyd yn tywys Y Fari Lwyd ar hyd y Stryd Fawr i ddathlu’r flwyddyn newydd.

darllenwch mwy