Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 750 cofnodion | Tudalen 75 o 75

Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn p...

05/01/2018
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn ymuno am y tro cyntaf â’r Orchestre Symphonique de Bretagne i berfformio yn neuadd gyngerdd newydd y Couvent des Jacobins yn Llydaw, Ffrainc ar y 10 ac 11 o Ionawr

darllenwch mwy

Galw am wrthdroi'r toriadau ar nifer ...

04/01/2018
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar y llywodraeth Lafur yng Nghymru i wrthdroi eu toriadau i nifer y gwelyau ysbyty yng Nghymru er lles diogelwch clei

darllenwch mwy

Chwilio am syniadau i gefnogi diwydia...

04/01/2018
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae prosiect sy'n cael ei redeg gan Gyngor Ceredigion yn chwilio am syniadau i gefnogi cymunedau a diwydiant pysgota Bae Ceredigion.

darllenwch mwy

Yn eisiau - 5 o bobl ar gyfer cyfle u...

04/01/2018
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r Flwyddyn Newydd fynd rhagddi mae S4C yn cynnig cyfle unigryw i newid hen arferion am byth; i helpu pum person brwdfrydig i gadw at eu hadduned am fywyd FFIT ac iach yn y gyfres newydd FFIT Cymru.

darllenwch mwy

Blwyddyn newydd gyffrous i bapur newy...

03/01/2018
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd papur newydd Y Cymro yn dychwelyd yn 2018 ac y mae Wyn Williams, cydlynydd Cyfeillion y Cymro yn ysgrifennu darn arbennig yma i Lleol.cymru, ble mae’n datgelu fod y cerddor a'r cyn newyddiadurwr, Gruff Meredith wedi cael ei benodi yn gyfarwyddwr gweithredol y papur newydd.

darllenwch mwy

Llwyddiant wrth fagu cregyn gleision ...

03/01/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn falch o adrodd llwyddiant diweddar yn y gwaith o achub rhywogaeth o gregyn gleision sydd mewn perygl difrifol o ddiflannu.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor ymhlith y 10 uchaf o...

03/01/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Fe gyhoeddwyd fod Prifysgol Bangor wedi llwyddo i gyrraedd 10 uchaf o brifysgolion mwyaf gwyrdd y byd.

darllenwch mwy

Blwyddyn newydd iachus i rai o rieni ...

02/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfle i rieni a gofalwyr Ynys Môn i fynychu sesiynau ffitrwydd di-dâl am bum wythnos mewn chwe ardal ar draws yr ynys yn dechrau fis yma.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith yn atal bwyta am 24 awr

02/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mwy na dwsin o ymgyrchwyr wedi dechrau ymatal rhag bwyta heddiw er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru. 

darllenwch mwy

Ffilm am y ci arwrol Gelert yn ennill...

02/01/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae dehongliad o chwedl enwog Gelert, gan Medeni Griffiths, y gyfarwyddwraig Gymreig adnabyddus sy’n byw yn Los Angeles, wedi ennill gwobr mewn gŵyl ffilm ym Manceinion.

darllenwch mwy