Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 750 cofnodion | Tudalen 4 o 75

Galw ar i'r Prif Weinidog newydd fod ...

10/12/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Mark Drakeford i gymryd cyfrifoldeb dros y Gymraeg ei hun, ar ôl cael ei ethol yn Arweinydd Llafur Cymru ddoe.

darllenwch mwy

Angen ffermwyr ar gyfer prosiect sy'n...

07/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Cafodd menter newydd ei lansio yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru er mwyn cynnig cymorth milfeddygol arbenigol i ffermwyr cig eidion a defaid.

darllenwch mwy

Menter Môn yn gobeithio y bydd teuluo...

07/12/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyfnod i feddwl am y plant yw’r Nadolig, a neges Menter Iaith Môn yw’r gobaith bydd teuluoedd yn anrhegu’r Gymraeg i’r plant er mwyn eu mwynhad a’u dyfodol.

darllenwch mwy

Dewis cynrychiolydd Cymru ar fwrdd tw...

07/12/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod prif swyddog gweithredol y Celtic Manor, Ian Edwards wedi ei ddewis i gynrychioli Cymru ar Fwrdd Visit Britain.

darllenwch mwy

Cyhoeddi grantiau Ras yr Iaith i hyrw...

06/12/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Ras yr Iaith a Mentrau Iaith Cymru yn cynnig y cyfle i fudiadau a grwpiau cymunedol geisio am grant er mwyn hybu’r Iaith Gymraeg yn eu cymunedau.

darllenwch mwy

Cyhoeddi'r llyfr Cymraeg cyntaf am y ...

06/12/2018
Categori: Chwaraeon, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir y llyfr Cymraeg cyntaf am y Tour de France gan yr awdur Llion Iwan – Geraint Y Cymro a’r Tour de France sy'n cael ei gyhoeddi gan Wasg y Lolfa.

darllenwch mwy

Shane Williams yn gwirioni ar gig oen...

06/12/2018
Categori: Bwyd, Newyddion

Cafodd pawb a dyrrodd i stondin Hybu Cig Cymru yn Ffalr Aaeaf Frenhinol Cymru eu gwefreiddio wrth wylio’r chwaraewr rygbi adnabyddus, Shane Williams yn paratoi cig oen â sinsir a shibwns yn ddeheuig dros ben.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwrthw...

05/12/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at gynghorwyr Gwynedd yn rhybuddio bod toriadau arfaethedig i ganolfannau iaith yn y sir yn fygythiad i hyfywedd y Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol.

darllenwch mwy

Bachgen ifanc o Rydaman yn senedd ieu...

05/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae bachgen ifanc o Rydaman wedi cynrychioli'r Sir Gâr mewn dadl yn Nhŷ'r Cyffredin yn Llundain.

darllenwch mwy

Dysgwyr ifanc o Landrindod yn ennill ...

05/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi enillwyr Wobr Fesen Aur cyntaf erioed, gyda ysgol o Landrindod ym Mhowys yn dod i'r brig.

darllenwch mwy