Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Rhaglen ymchwil tir glas yn chwilio a...

06/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae angen ffermydd cig eidion a defaid ar gyfer prosiect newydd a fydd yn helpu ffermwyr ar draws Prydain i reoli eu tir glas yn well.

darllenwch mwy

Y byd amaeth yn galaru Meurig Voyle

05/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bu farw Meurig Voyle, un o hoelion wyth y byd amaethyddol ac Undeb Amaethwyr Cymru, yn 93 oed.

darllenwch mwy

Cyngor Ceredigion yn cytuno ar ddatga...

05/09/2018
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion am y tro cyntaf erioed wedi ymrwymo i gydymffurfio gyda datganiad blynyddol er Atal-Caethwasiaeth.

darllenwch mwy

Gwefan yn datblygu map i nodi llefydd...

05/09/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae gwefan ddwyieithog i ddysgwyr wedi datblygu map yn nodi ble mae’n bosib siarad Cymraeg gydag eraill yng Nghymru a thu hwnt.

darllenwch mwy

Ymchwil newydd yn edrych ar ffyrdd o ...

04/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae adroddiad newydd a ysgrifennwyd gan Hybu Cig Cymru ar ran WRAP Cymru wedi canfod nifer o ffyrdd y gallai’r sector prosesu cig coch yng Nghymru leihau gwastraff a chynyddu effeithlonrwydd.

darllenwch mwy

Ar fin sefydlu academi drôniau yng Ng...

04/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae Academi Dronau ar fin cael ei sefydlu yng Nghanolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr gan roi cyfle i bobl ifanc sydd rhwng 14 a 19 mlwydd oed ddysgu sut i ddefnyddio dronau a llawer mwy.

darllenwch mwy

Clip ffilm o'r drôn yn dangos hyd a l...

04/09/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae arolygon drôn a gynhaliwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dangos hyd a lled y tân gwyllt a fu’n llosgi yng ngogledd ddwyrain Cymru am bedair wythnos yn gynharach yn yr haf.

darllenwch mwy

S4C yn darlledu'n fyw gemau tîm pêl-d...

03/09/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd S4C heddiw eu bod am ddarlledu pob un o gemau Cymru yn nhwrneimant Cynghrair y Cenhedloedd UEFA a gemau rhagbrofol Pencampwriaeth UEFA Ewro 2020 yn fyw.

darllenwch mwy

Drysau’n agored i gasgliadau archifau...

03/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar gasgliadau arbennig Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 15fed o Fedi.

darllenwch mwy

Ditectifs tirwedd o bob cwr o'r byd y...

03/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd geomorffolegwyr o bob cwr o’r byd yn ymgynnull yn Aberystwyth ym mis Medi wrth i Gymru gynnal prif gyfarfod academaidd y ddisgyblaeth am y tro cyntaf ers bron i 30 mlynedd.

darllenwch mwy