Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Pymtheg o brosiectau treftadaeth peni...

11/09/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Mae pymtheg o waith treftadaeth penigamp wedi’u dewis ar gyfer Gwobr Angel Treftadaeth gan banel o feirniaid dan arweiniad y Farwnes Kay Andrews.

darllenwch mwy

Cerddorfa Genedlaethol y BBC yn lansi...

11/09/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC neu BBC NOW wedi cyhoeddi lansiad ei phrosiect, Cyfansoddi: Cymru ar gyfer 2019.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch cyllido torfol i Gader...

10/09/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Cafodd ymgyrch cyllido torfol, Adfer ein Mynyddoedd: Miliwn i’w Godi ei lansio heddiw, a fydd yn anelu i sicrhau y bydd Cader Idris gam yn agosach at elwa o waith datblygu llwybrau angenrheidiol.

darllenwch mwy

Dathliad Diwrnod Owain Glyndŵr yn Lla...

10/09/2018
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle arbennig i bobl Llandysul yng Ngheredigion ddathlu diwrnod Owain Glyndŵr eleni gyda pherfformiad arbennig yn Llyfrgell y dref.

darllenwch mwy

Cwrs ar-lein am ddim i fyfyrwyr Baglo...

10/09/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Caerfaddon wedi gweithio ar y cyd i gynhyrchu cwrs ar-lein am ddim i helpu myfyrwyr sy’n astudio Bagloriaeth Cymru.

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod yn chwilio am ymddiried...

07/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Oes gennych chi sgiliau i’w cynnig i sicrhau datblygiad ac esblygiad Eisteddfod Genedlaethol Cymru dros y blynyddoedd nesaf? Mae’r Eisteddfod yn chwilio am unigolion i fod yn ymddiriedolwyr.

darllenwch mwy

Gwylwyr ledled Prydain yn cael golwg ...

07/09/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Bydd gwylwyr teledu oriau brig ledled Prydain yn cael cyfle i ddod i wybod mwy am fywyd o amgylch Y Fenai gan fod cyfres boblogaidd ITV Cymru 'The Strait' i gael ei darlledu ar y sianel genedlaethol dan yr enw newydd 'The Island Strait' am 8.00pm ar ITV am bedair wythnos o 14 Medi.

darllenwch mwy

Gobaith a thor calon siwrnai IVF mewn...

07/09/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Fe wnaeth y gantores amlwg Elin Fflur, a'i gŵr Jason, sy'n byw yn Ynys Môn, un o benderfyniad mwyaf eu perthynas wrth adael y camerâu i mewn i gofnodi eu taith IVF o'r dechrau i'r diwedd mewn ffilm onest a theimladwy, Chdi, Fi ac IVF sydd mlaen Nos Sul yma ar S4C.

darllenwch mwy

Cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Aberaero...

06/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cynhelir cyfarfod arbennig yn Ysgol Gyfun Aberaeron ar Fedi 20fed i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Geredigion ymhen dwy flynedd.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio ar...

06/09/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau ar brosiect cadwraeth ar gyfer cynefin hynod brin.

darllenwch mwy