Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 4 o 6

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Caer...

14/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Disgwylir oddeutu 2000 o bobl i orymdeithio gyda’u baneri lliwgar i lawr promenâd Ynys y Barri, Bro Morgannwg ar ddydd Sadwrn, 6ed o Hydref 2018 am 11.30yb fel rhan o ddathliadau Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd â’r Fro, Mai 2019.

darllenwch mwy

Cynhyrchiad newydd sbon yn addysgu am...

14/09/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cynhyrchiad newydd ‘Hudo / Tempted’ gan Gwmni Theatr Arad Goch yn mynd ar daith o amgylch ysgolion uwchradd Ceredigion a Sir Gâr dros fis Hydref a Tachwedd.

darllenwch mwy

Paratoadau yn dechrau i groesawu'r Br...

14/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal o fewn llai na wythnos i groesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i ardal Ceredigion.

darllenwch mwy

Blasau indiaidd yn gyfuniad perffaith...

13/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wrthi’n gwneud ymchwil ar y cyd â chogyddion er mwyn datblygu cynhyrchion newydd a thynnu sylw at botensial cig oen mewn prydau parod indiaidd neu fyrgyrs.

darllenwch mwy

Gorffen adnewyddu Neuadd Pantycelyn y...

13/09/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth heddiw na fydd y gwaith o adnewyddu Neuadd Breswyl Pantcelyn yn gallu cael ei gwblhau erbyn mis Medi 2019 fel y disgwyl.

darllenwch mwy

Actores adnabyddus yn dychwelyd i Fan...

13/09/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd actores adnabyddus sy’n wreiddiol o Ddyffryn Clwyd yn dychwelyd adref i Pontio ac i Brifysgol Bangor i hyrwyddo ei ffilm newydd ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Canolfannau hamdden Gwynedd yn llwydd...

12/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae canolfannau hamdden yng Ngwynedd wedi llwyddo i leihau eu hôl-troed carbon yn sylweddol o 10% dros dair blynedd, yn arbed mwy na 123,000kg mewn allyriadau CO2 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

darllenwch mwy

Iolo Williams yn siarad am ei yrfa fe...

12/09/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd y naturiaethwr Cymraeg, Iolo Williams yn trafod ei yrfa mewn sgwrs yn Pontio, Prifysgol Bangor, nos Fercher 26 Medi.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi ymrwymiad i Gaernarfon

12/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi ymrwymiad i swyddfa yn y gogledd drwy sicrhau estyniad o 10 mlynedd i les eu swyddfa yng Nghaernarfon.

darllenwch mwy

Statws Llysgennad Ifanc Platinwm i dd...

11/09/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Osian Davies, disgybl o Ysgol Bro Teifi, yn ymuno gyda llu o bobl ifanc led-led Cymru ym mis Tachwedd mewn cynhadledd llysgenhadon aur.

darllenwch mwy