Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Yr Ysgwrn yn cynnig profiadau llenydd...

28/09/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

A hithau’n fis Gŵyl Hanes Cymru i Blant, mae cartref Hedd Wyn Yr Ysgwrn ger Trawsfynydd yn falch o gydweithio â’r Ŵyl a Chyngor Llyfrau Cymru i gynnig profiadau llenyddol tu allan i’r dosbarth i ddisgyblion ysgolion uwchradd Gwynedd.

darllenwch mwy

Ymgyrch un dyn o Wynedd i godi ymwyby...

28/09/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae perchennog ci o Harlech yng Ngwynedd wedi cymryd yr awenau ynghylch gwastraff cŵn yn ddiweddar drwy gynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth perchnogion sydd ddim yn glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes mewn ardaloedd cyhoeddus o fewn y gymuned.

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn traddodi darli...

28/09/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn traddodi darlith i nodi canmlwyddiant Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am ddileu cymhwy...

27/09/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd gwirfoddolwyr yn cyhoeddi cymhwyster Cymraeg eu hunain heddiw gan nad yw Llywodraeth Cymru hyd yma heb weithredu argymhelliad adroddiad annibynnol i ddisodli Cymraeg Ail Iaith fel cymhwyster.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol Y Gymru Ddu a’r Ddale...

27/09/2018
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon, y mae Gwasg Prifysgol Cymru yn cyhoeddi Y Gymru Ddu a’r Ddalen Wen sy’n archwilio aralledd ac amlddiwylliannedd mewn Ffuglen Gymreig, ers 1990, gyda rhai o awduron amlycaf Cymru yn cyfrannu ysgrifau.

darllenwch mwy

Byd y Gyfraith yng Nghymru yn cyfarfo...

27/09/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ugain mlynedd wedi Deddf Llywodraeth Cymru 1998, bydd aelodau blaenllaw’r farnwriaeth, ymarferwyr cyfreithiol ac academyddion o bob cwr o Gymru yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth i ystyried yr heriau a’r cyfleoedd a grewyd gan ddatganoli.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn taclo ymled...

26/09/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae’r gwaith o ddifa rhywogaeth ymledol a niweidiol o afon ym Mhen Llŷn yn dangos arwyddion o lwyddiant.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dathlu perthynas Cymru...

26/09/2018
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

I gydfynd gyda blwyddyn y Môr, fe fydd arddangosfa Tra Môr yn Fur yn agor ar Fedi 29 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dathlu perthynas Cymru â’r môr.

darllenwch mwy

Llai na tair wythnos i fynd tan Ddiwr...

26/09/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Eleni yw 6ed pen-blwydd Diwrnod Shwmae Su’mae a fydd yn cael ei gynnal ar Hydref y 15fed pob blwyddyn.

darllenwch mwy

Gwyl Fwyd Caernarfon yn chwilio am go...

25/09/2018
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae pwyllgor gwaith Gwyl Fwyd Caernarfon wedi cyhoeddi amserlen o ddigwyddiadau bwyd a diod i godi hyd at £20,000 er mwyn sicrhau y bydd yr ŵyl sy’n cael ei chynnal ym mis Mai yn parhau am ddim.

darllenwch mwy