Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 68 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Ras yr Iaith yn dechrau

04/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd Baton yr Iaith yn cael ei orymdeithio o gwmpas Eisteddfod Rynglwadol Llangollen ddoe i gyhoeddi dechreuad Ras yrIaith 2018.

darllenwch mwy

Cerdd i wardiau plant ysbytai Cymru

04/07/2018
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn 70 oed mae cerdd arbennig wedi ei chreu gan Fardd Plant Cymru i wardiau plant yr ysbytai.

darllenwch mwy

Teithio nôl mewn amser i 1818 yn Amgu...

03/07/2018
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae Amgueddfa Ceredigion wedi bod yn gweithio gyda Prosiect Ysgolion Ohio i ddathlu daucanmlwyddiant yr allfudo cyntaf o Geredigion i Ohio ar 1 Ebrill 1818.

darllenwch mwy

Agoriad swyddogol tŷ crwn newydd Cast...

03/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Daeth prosiect i ailadeiladu tŷ crwn Celtaidd go iawn ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys i ben gydag agoriad swyddogol y Tŷ Coginio newydd yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Deall yn Gymraeg sut beth ydi byw gyd...

03/07/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd profiad rhithwir yn cael ei lansio ar y 5ed o Orffennaf yng Ngaleri Caernarfon i helpu defnyddwyr i ddeall sut beth yw byw gyda dementia yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Tyrfaoedd yn tyrru i Tafwyl

02/07/2018
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bryn Fôn mewn siwt binc oedd uchafbwynt Gwyl Tafwyl eleni ac fe roedd yr wyl yng Nghastell Caerdydd unwaith eto heb siomi dim, gyda’r tyrfaoedd yn mwynhau pob math o weithgareddau yn yr heulwen braf.

Apelio ar y cyhoedd i fod yn wyliadwr...

02/07/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Dros y dyddiau diwethaf mae ardal Eryri wedi bod ymhlith y poethaf yng Ngwledydd Prydain. Gyda'r tir erbyn hyn yn sych grimp, mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol yn apelio ar y cyhoedd i fod yn wyliadwrus rhag cynnau tân yng nghefn gwlad Eryri.

darllenwch mwy

Amgueddfa Sain Ffagan yn dathlu'r 70

02/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Daeth ymwelwyr i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ddoe i rannu eu hatgofion wrth i'r Amgueddfa ddathlu ei phen-blwydd yn 70 oed.

darllenwch mwy