Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 68 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Cronfa Newydd Gwersyll Haf yr Urdd

23/07/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Mae'r Urdd yn lansio ymgyrch newydd i sicrhau bod rhai o blant a phobl ifanc mwyaf difreintiedig Cymru yn medru mynychu Gwersyll Gwyliau Haf yn 2019.

darllenwch mwy

Eryri yn dathlu Wythnos y Parciau Cen...

23/07/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

O deithiau cerdded i gerddoriaeth byw, mae rhywbeth i bawb yn Eryri yn ystod Wythnos y Parciau Cenedlaethol sy'n cael ei chynnal yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Ar drothwy uchafbwynt y calendr amaet...

20/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd uchafbwynt y calendr amaethyddol yn dychwelyd yr wythnos nesaf wrth i S4C ddarlledu yn ddyddiol o'r Sioe Fawr yn Llanelwedd unwaith yn rhagor gyda enwau cyfarwydd yn dilyn yr hynt a'r helynt o Faes y Sioe.

darllenwch mwy

Y delynores Llio Rhydderch yn derbyn ...

20/07/2018
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Cafodd y delynores enwog ac uchel ei pharch, Llio Rhydderch, ei hanrhydeddu’n ddiweddar gyda Chymrodoriaeth gan Brifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Carafan llawn gweithgareddau yn dod i...

20/07/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd y sinema mewn carafán theatr yn ymddangos ar y Prom yn Aberystwyth yn ystod prynhawniau Sadwrn yn ystod yr haf.

darllenwch mwy

Gobaith newydd i'r wiwer goch

19/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith i roi hwb i boblogaethau gwiwerod coch yng Ngogledd Cymru yn llwyddo wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru ffilmio gwiwer ifanc.

darllenwch mwy

Ystafell de newydd wedi agor yng Ngha...

19/07/2018
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ystafell de ag enw sy'n dwyn ysbrydoliaeth gan un o gymeriadau hanesyddol mwyaf lliwgar Cymru wedi agor mewn pryd ar gyfer gwyliau'r ysgol ar safle nodedig Castell a Melin Heli Caeriw, Sir Benfro.

darllenwch mwy

Gradd er anrhydedd i'r actores Sue Jo...

19/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Cyflwynwyd Gradd Baglor yn y Celfyddydau er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth i’r actores, cantores a chyn faer Aberystwyth, Sue Jones-Davies.

darllenwch mwy

Cawr y diwydiant cyfryngau yn derbyn ...

18/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r darlledydd profiadol a ffigwr arloesol yn y cyfryngau yng Nghymru, Euryn Ogwen Williams, wedi cael ei anrhydeddu’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth i gydnabod ei gyfraniad i fywyd diwylliannol Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arian i adnewyddu adeilad ha...

18/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae’r Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £409,000 i adnewyddu Neuadd Llechwen, sy’n adeilad hanesyddol ger Pontypridd.

darllenwch mwy