Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 68 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Pobl hŷn yn helpu tyfu economi Cymru,...

31/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae mwy a mwy o bobl dros eu 65 oed yn byw ac yn gweithio yng Nghymru heddiw, ac mae eu cyfraniad at economi Cymru’n tyfu, yn ôl economegwyr iechyd o Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Prifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Mudiad yn tarfu ar agoriad siop Icela...

31/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae grŵp o ymgyrchwyr wedi tarfu ar agoriad swyddogol siop newydd Iceland yn y Rhyl heddiw gan gwyno am y diffyg darpariaeth Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhifyn newydd O'r Pedwar Gwynt

31/07/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

A hithau’n hanner can mlynedd ers i danciau'r Sofietiaid rowlio i ganol dinas Prâg ac i ieuenctid Paris godi coblau stryd i'w hyrddio ar y Sefydliad, mae digwyddiadau '68 yn dirgrynu trwy rifyn 7 O’r Pedwar Gwynt ac yn cydio yn y presennol.

darllenwch mwy

Galw am fwy o straeon byrion Cymraeg ...

30/07/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, comisiynwyd dwy gyfrol o straeon byrion i lenwi’r bwlch ar gyfer plant yn eu harddegau cynnar gan Wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi partneriaeth newydd f...

30/07/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae’r darlledwr S4C a’r dosbarthwr annibynnol all3media international wedi cyhoeddi menter newydd a fydd yn golygu y bydd y ddau gwmni’n gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu a dosbarthu rhaglenni gydag apêl fyd-eang.

darllenwch mwy

Gwleidyddion amlwg yn cyfarfod swyddo...

30/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe groesawodd ymgyrch Hybu Cig Cymru ddau bennaeth llywodraeth a nifer o brif wleidyddion eraill i’w stondin yn ystod y Sioe Fawr wrth i ddyfodol y diwydiant cig oen ac eidion ar ôl Brexit barhau’n destun trafod llosg.

darllenwch mwy

Graddedigion yn mynd yn ôl i'r ysgol

27/07/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Cwmni adeiladu tai Redrow wedi gofyn am gymorth graddedigion i roi ychydig o hwb i ysgol gynradd leol yng Nghaerdydd.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn galw am estyn cyfnod ...

27/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi dweud wrth y Prif Weinidog bod rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio estyn cyfnod Erthygl 50 os yw Brexit caled ym mis Ebrill 2019 yn dod yn fwy tebygol.

darllenwch mwy

Mudiad yn galw am gyfarfod gyda Phrif...

27/07/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi gofyn am gyfarfod buan gyda Phrif Weithredwr S4C i drafod eu pryderon ynglŷn â sut mae’r sianel yn blaenoriaethu’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Miri i'r teulu yng Nghaergybi dros y ...

26/07/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd tipyn o firi yng Nghaergybi ar fore Sul yma, wrth i Betsan Brysur, Tara Tan Toc, a chymeriadau eraill S4C, ymuno yn y rhialtwch gyda’r teuluoedd Môn ym Mhabell Fawr Gŵyl Caergybi ar y Lawnt ger traeth Newry.

darllenwch mwy