Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Cyhoeddi rhestr fer Ysgoloriaeth Bryn...

04/06/2018
Categori: Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod dydd Sadwrn 2 Mehefin 2018, mae panel o bump beirniad wedi dewis y chwe cystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, i ymgeisio am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2018 ym mis Hydref.

darllenwch mwy

Erin Hughes o Ben Llŷn yn ennill y Goron

01/06/2018
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron Eisteddfod Brycheiniog a Maesyfed 2018 yw Erin Hughes o Ben Llŷn.

darllenwch mwy

Lansio ryseitiau i ddenu cwsmeriaid i...

01/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio taflenni a phosteri newydd er mwyn arddangos safon a hyblygrwydd y porc sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cynllun ar droed i sicrhau dyfodol Tŷ...

01/06/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae trafodaethau ar y gweill rhwng Cyngor Tref Penarth ac Amgueddfa Cymru i drawsnewid Tŷ Turner ym Mhenarth yn ganolfan ddiwylliannol amlbwrpas.

darllenwch mwy