Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Darluniau artist enwog yn dod i Gymru

26/06/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru Caerdydd ac Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe wedi llwyddo yn eu cais i gael un o'r 15 darlun gan yr arlunydd haniaethol o Brydain, Albert Irvin, a gynigiwyd i'r genedl yn gyfnewid am dreth o stâd ei weddw, Betty Irvin.

darllenwch mwy

Sgrapio cynllun Morlyn Bae Abertawe y...

26/06/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gyda’r cyhoeddiad yn San Steffan ddoe na fydd y llywodraeth Prydain yn buddsoddi yng nghynllun Morlyn Bae Abertawe i greu ynni gwyrdd trwy ddefnyddio egni’r llanw, mae’r penderfyniad i sgrapio’r cynllun wedi cythruddo sawl arweinydd gwleidyddol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Llai na mis i fynd tan yr Wyl Lechi y...

26/06/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd pobl Blaenau Ffestiniog a’r cylch yn dathlu treftadaeth y diwydiant llechi mewn gŵyl arbennig fydd yn cael ei chynnal yno rhwng Gorffennaf 14 -21.

darllenwch mwy

Datgelu cynlluniau ar gyfer canolfan ...

25/06/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth Ken Skates wedi datgelu cynlluniau ar gyfer canolfan profi rheilffyrdd newydd.

darllenwch mwy

Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal d...

25/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Chwaraeon, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yng Nghanolfan Hamdden Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Sul yr 24ain o Fehefin.

darllenwch mwy

Dadorchuddio model o grwydryn sydd am...

25/06/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwyddonwyr gofod Prifysgol Aberystwyth sydd yn gweithio ar daith yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd/Roscosmos ExoMars sydd i lanio ar y blaned Mawrth yn 2021 wedi adeiladu model maint llawn o’r crwydryn.

darllenwch mwy

Gofynion y cwsmer ar frig agenda ffer...

22/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth i Brexit achosi ail-asesiad o lle all y brif farchnadoedd fod i gig coch o Gymru yn y dyfodol, mae Hybu Cig Cymru yn trefnu rownd newydd o gyrsiau yn rhad ac am ddim, sy’n dod â phroseswyr a ffermwyr ynghyd er mwyn cynyddu dealltwriaeth am anghenion cwsmeriaid y dyfodol.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enwau llywyddion 'Steddfod C...

22/06/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy

Tywydd braf yn hwb i'r diwydiant twri...

22/06/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn ôl canlyniadau arolwg twristiaeth a gyhoeddwyd yr wythnos hon, mae'r tywydd da yn ystod mis Mai a dechrau Mehefin wedi rhoi hwb i'r diwydiant − ac mae’n llawn hyder am yr haf sydd ar ddod.

darllenwch mwy

Malan yn datgelu'r cyfan am ei salwch...

21/06/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth

Mae stori Malan Wilkinson o Gaernarfon yn gyfarwydd i lawer ac yn ei chyfrol Rhyddhau’r Cranc, allan yr wythnos hon gan Y Lolfa, mae Malan yn agor ei chalon ac yn siarad yn ddiflewyn ar dafod am gyfnodau anoddaf ei bywyd a’r brwydrau bu’n ei hymladd.

darllenwch mwy