Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 4 o 6

Datblygwyr tai yn anwybyddu Addysg Gy...

16/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn cael eu hanwybyddu gan ddatblygwyr wrth iddynt farchnata ystadau tai newydd ledled y wlad, yn ôl mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Wil ac Aeron yn teithio Rwmania

16/04/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Mewn cyfres newydd yng nghwmni Wil ac Aeron nos Fercher yma, fe fydd y ddau o Fro Ddyfi yn teithio ar hyd a lled Rwmania.

darllenwch mwy

Galw am atal ymgynghori ar gladdu gwa...

16/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad PAWB, sy'n ymgyrchu yn erbyn adeiladu gorsaf Wylfa B ym Môn yn yn galw ar lywodraethau Cymru a San Steffan i atal yr ymgynghori sy’n dod i ben ar Ebrill 20 ar gladdfa gwastraff ymbelydrol.

darllenwch mwy

Myfyrwyr o bob cwr o'r byd yn glanhau...

13/04/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Bu tîm o 50 o fyfyrwyr o bob cwr o’r byd yn glanhau’r traeth yng Nghricieth yn ddiweddar i ddysgu mwy am y broblem blastig sydd ar ein glannau.

darllenwch mwy

Rhaid gofalu nad yw Brexit yn niweidi...

13/04/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe ddywedodd y Gweinidog dros yr Economi, Ken Skates yr wythnos hon y bydd raid i fasnach lifo’n ddirwystr trwy borthladdodd Cymru ar ôl Brexit er mwyn sicrhau na fydd niwed i economi Cymru.

darllenwch mwy

Rhewlifegwyr o Aberystwyth yn dychwel...

13/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae rhewlifegwyr o Brifysgol Aberystwyth yn dychwelyd i fynyddoedd yr Himalaya, flwyddyn wedi taith lwyddiannus i dyllu drwy rewlif uchaf y byd.

darllenwch mwy

Ashley yn anelu i guro'r gorau

12/04/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd bocsio byw yn ôl ar S4C nos Sadwrn wrth i’r y bocsiwr o Lyn Ebwy, Ashley Brace wynebu Xenia Jorneac o Rwmania.

darllenwch mwy

Cwrs beicio ym Mhen-bre yn datblygu a...

12/04/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cynlluniau ar gyfer cwrs beicio ffordd gaeedig ym Mharc Gwledig Pen-bre yn datblygu ar ras.

darllenwch mwy

Perfformio Cantata Memoria Aberfan yn...

12/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Cantata Memoria: Er mwyn y plant gan Syr Karl Jenkins, a gyfansoddwyd i goffáu 50 mlynedd ers trasiedi Aberfan yn 2016, yn cael ei berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Sadwrn 21 Ebrill 2018.

darllenwch mwy

Annoeth gwahardd allforio anifeiliaid...

11/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Byddai gwahardd allforio anifeiliaid byw yn ‘hynod o annoeth’ o ystyried yr ansicrwydd ynghylch cytundeb masnach a thariffau amaethyddol ar ôl-Brexit, yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy