Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Croesawu gwasanaethau bws newydd ar a...

30/04/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi croesawu camau gan weithredwyr tripiau cwch a’r RSPB i ddarparu atebion teithio cynaliadwy i ymwelwyr sy’n mynd o Dyddewi i Borthstinian ac ymlaen wedyn i Ynys Dewi.

darllenwch mwy

Mis o weithgareddau yn dathlu deuddeg...

30/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Siroedd y Fflint a Wrecsam yn dathlu deuddegfed “Iaith ar Daith” eleni ble byddant yn cynnal mis llawn o weithgareddau Cymraeg o bob math yn ystod mis Mai.

darllenwch mwy

Ar drothwy'r Ŵyl Cyfryngau Celtaidd y...

30/04/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

MAE tref Llanelli yn paratoi i gynnal yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd am y tro cyntaf erioed yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn estyn...

27/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

I ddathlu canmlwyddiant geni’r artist Kyffin Williams, cafodd rhai o’i baentiadau sy'n ganolog i gasgliad celf y Llyfrgell Genedlaethol, eu cludo i Ddyffryn Nantlle i’w harddangos am y diwrnod mewn ysgolion yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Dippy yn dod i Gaerdydd y flwyddyn nesaf

27/04/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd cast deinasor Diplodocus eiconig yr Amgueddfa Hanes Natur yn ymweld â’r amgueddfa yn ystod Gaeaf y flwyddyn nesaf ar ei daith trwy wledydd Prydain.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith yn pryderu am addasr...

27/04/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Wrth i ymgyrchoedd ymgeiswyr blaenllaw o fewn y Blaid Lafur ddechrau i olynu Carwyn Jones fel prif weinidog, mae ymgyrchwyr iaith wedi mynegi pryderon petai'r Gweinidog Iaith presennol, Eluned Morgan yn dod yn Brif Weinidog.

darllenwch mwy

Menter plannu coed yn dathlu'r deg

26/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae menter plannu coed a sefydlwyd gan ferch ysgol o Gaerdydd yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd eleni.

darllenwch mwy

Diddordeb yng Nghynulliad Bwyd Caerfy...

26/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

MAE mwy a mwy o bobl yng Nghaerfyrddin yn rhoi'r gorau i'r archfarchnad ac yn prynu bwyd ffres yn uniongyrchol gan gynhyrchwyr lleol wrth i blatfform ar-lein i gynhyrchwyr bwyd lleol fynd o nerth i nerth.

darllenwch mwy

Cyhoeddi prif swyddog newydd i Fenter...

26/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Menter Iaith Môn mai Nia Wyn Thomas yw prif swyddog newydd y Fenter Iaith ar yr ynys.

darllenwch mwy

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn gw...

25/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cafodd dros 400 o bobl ifanc a’u teuluoedd o bob cwr o Geredigion wahoddiad i fynych Seremoni Wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion.

darllenwch mwy