Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Amlygu pwysigrwydd amgueddfeydd lleol

29/03/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon wedi argymell bod pobl yn edrych o'r newydd ar yr hyn sydd ar gael yn eu hamgueddfeydd lleol y Pasg hwn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arlwy y pafiliwn ym Mhrifwyl...

29/03/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda chynhyrchiad cwbl newydd o un o glasuron mawr y Gymraeg, premiere byd eang o gyfanwaith gwreiddiol a dychweliad Gig y Pafiliwn, mae rhaglen nos Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn cynnig arlwy uchelgeisiol ac unigryw.

darllenwch mwy

Dileu grant S4C – datganoli darlledu ...

29/03/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr wedi ymateb yn chwyrn i gyhoeddiad adolygiad o S4C sy'n argymell rhoi holl gyllideb y sianel yn nwylo'r BBC.

darllenwch mwy

Cylch meithrin yng Ngwynedd yn mynd o...

28/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Cylch Mudiad Meithrin y Felinheli yng Ngwynedd wedi bod yn brysur iawn dros y misoedd diwethaf yn hel arian er mwyn cadw’r Cylch ar agor yn ogystal â hel arian tuag at un broject newydd fydd o fudd i’r plant sydd yn mynychu sef sied a gardd newydd.

darllenwch mwy

Wicipedia Cymraeg yn cyrraedd 100 mil...

28/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r Wicipedia Cymraeg wedi cyrraedd y garreg filltir o gan mil o erthyglau. Cyrhaeddwyd y nifer aruthrol hon trwy ymdrechion miloedd o gyfrannwyr yn y 15 mlynedd ers sefydlu’r gwyddoniadur Ngorffennaf 2003.

darllenwch mwy

Mynydda'n ddiogel dros y Pasg

28/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gan fod y clociau wedi troi, y dyddiau’n ymestyn, a’r gwanwyn yn dechrau dangos ei liwiau, mae MynyddaDiogel yn annog pawb i wirio rhagolygon y tywydd cyn mentro allan i gerdded ar y mynyddoedd y Pasg hwn.

darllenwch mwy

Ymchwilio i iechyd pobl mewn cymuneda...

27/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Pa fathau o bethau sy'n effeithio ar iechyd a llês pobl mewn cymunedau gwledig yn y canolbarth? Dyma gwestiwn o blith nifer o gwestiynau eraill yn ymweud â iechyd a lles trigolion yn y canolbarth mewn cyfarfod a drefnir gan Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth nos Iau, 5 Ebrill 2018.

darllenwch mwy

Hwyl y Pasg yn Mharc Cenedlaethol Arf...

27/03/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod allan ardderchog ar gyfer y teulu'r Pasg hwn, edrychwch ar yr amrediad cyffrous o weithgareddau a digwyddiadau sydd ar gael ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

darllenwch mwy

Annog busnesau twristiaeth i ymuno gy...

27/03/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Wrth i benwythnos y Pasg nesau, mae’r Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas yn annog busnesau sy’n cynnig llety i ymuno â Chynlluniau Sicrwydd Ansawdd Croeso Cymru.

darllenwch mwy

Diogelu amgylchedd Cymru er mwyn y ge...

26/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Prif Weithredwr newydd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi erfyn ar bobl i ofalu am yr amgylchedd naturiol er mwyn sicrhau gwell dyfodol i blant Cymru.   

darllenwch mwy