Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol Aber...

28/02/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth ymysg 50 gorau’r byd am astudio Cysylltiadau Rhyngwladol yn ôl cylchgrawn uchel ei barch o Washington.

darllenwch mwy

Llenwi'r bwlch mewn llyfrau i famau C...

28/02/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un Mam wedi mynd ati i lenwi’r bwlch yn y llyfrau Cymraeg sydd ar gael sydd yn darlunio realiti sefyllfa o fagu plentyn yng Nghymru gyda safbwynt Cymreig a Chymraeg drwy gyhoeddi llyfr newydd fydd yn ganllaw doniol a chynhwysfawr i rieni newydd yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Côr y Strade yn rownd gynderfynol Cys...

28/02/2018
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Ysgol y Strade yn Llanelli wedi cyrraedd rownd gynderfynol Cystadleuaeth Côr Ifanc y Flwyddyn BBC Songs of Praise 2018.

darllenwch mwy

Diwedd ympryd dros ddatganoli darlled...

27/02/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchydd ifanc wedi gorffen ei ympryd saith diwrnod o flaen y Senedd ym Mae Caerdydd heddiw gan apelio ar wleidyddion i roi ystyriaeth lawn i'r syniad o ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.

darllenwch mwy

Only Boys Aloud ar y ffordd i Gaergybi

27/02/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd bydd ‘Only Boys Aloud’ yn perfformio yng Nghyngerdd Gŵyl Dewi Mawreddog Caergybi ar 1af o Fawrth am 6yp.

darllenwch mwy

Y bwystfil o'r dwyrain yn cyrraedd

27/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae’r swyddfa dywydd wedi bod yn darogan ers wythnos a mwy fod y bwystfil o’r dwyrain ar ei ffordd ac fe ddaeth i lawer ardal o’r gogledd bore ‘ma wrth i’r eira ddisgyn.

Colli ddau berfformiwr dawnus

26/02/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Bu farw'r actor Trefor Selway a'r cerddor ac aelod o'r band Edward H Dafis, John Griffiths dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda gorymdaith...

26/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dewch i ddathlu penwythnos Dydd Gŵyl Dewi mewn steil yng Ngorymdaith y Ddraig yn Oriel y Parc ym Mhenfro.

darllenwch mwy

Dathlu Gwyl Dewi Arall Caernarfon

26/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau dydd Gwyl Dewi Caernarfon, mae'r tîm sy'n trefnu Gwyl Arall yn flynyddol wedi dod at ei gilydd unwaith eto i drefnu Gwyl Ddewi Arall - deuddydd o ddarlithoedd, sgyrsiau difyr, arddangosfa, taith gerdded a chwis penwythnos nesaf Mawrth 3ydd a Sul 4ydd.

darllenwch mwy

Dathliad Dydd Gŵyl Dewi Y Fflint

23/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu dathliad yng nghanol tref Y Fflint ar Fawrth y 1af.

darllenwch mwy