Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 46 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Pedr ap Llwyd fydd Prif Weithredwr a ...

13/12/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi mai Pedr ap Llwyd fydd Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru pan fydd Linda Tomos yn ymddeol ym mis Ebrill 2019.

darllenwch mwy

Galw am amddiffyn gwasanaeth Canolfan...

13/12/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi datgan gofid ynglŷn â thoriadau posib i Ganolfannau Iaith Gwynedd.

darllenwch mwy

Deian a Loli yn mynd i ysbryd y Nadol...

12/12/2018
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Deian a Loli wedi mynd i ysbryd y Nadolig gyda llyfr newydd am ddeffro’r sêr - sy’n cael ei gyhoeddi gan Y Lolfa.

darllenwch mwy

Y galw am gyfraniadau gan yr Apêl Teg...

12/12/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae mwy o deuluoedd nag erioed o'r blaen wedi gofyn am gymorth gan Apêl Teganau Nadolig Cyngor Sir Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am bwerau darlle...

12/12/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru yn dilyn y newyddion bod Ofcom wedi derbyn cais i ddod â Radio Ceredigion i ben, gyda'r donfedd yn cael ei rhoi i sianel uniaith Saesneg.

darllenwch mwy

Llythyr agored yn galw am Ysgol Gymra...

11/12/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae pobl adnabyddus o Fro Morgannwg wedi llofnodi llythyr agored sy'n galw ar Aelodau Cabinet Cyngor Bro Morgannwg "i fantesio ar gyfle euraid" o ran twf Addysg Gymraeg yn y Barri.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gy...

11/12/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion yn chwilio am bobl ifanc sydd â syniadau creadigol i ddylunio murlun newydd i Bromenâd Aberystwyth.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn gwirfoddoli i blannu cann...

11/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor wedi plannu cannoedd o goed fel rhan o broject bywyd gwyllt cyffrous gyda busnes twristiaeth yn Eryri.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn cyhoeddi mynediad am ddim ...

10/12/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed, bydd mynediad am ddim i faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd y flwyddyn nesaf, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru heddiw.

darllenwch mwy

Arddangosfa fawr newydd gan David Nas...

10/12/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Amgueddfa Cymru y bydd arddangosfa fawr o waith y cerflunydd a'r artist tir David Nash yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 3 Mai 2019.

darllenwch mwy