Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Cynnydd mewn rhai poblogaethau o adar...

30/11/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Dengys canlyniadau cychwynnol cyfrifiad cenedlaethol o adar môr gan Cyfoeth Naturiol Cymru gynnydd sylweddol mewn gwylogod a llursod o gwmpas arfordir Cymru.

darllenwch mwy

Pontio'n cynnal cynhadledd twristiaet...

30/11/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Wrth i rai sy'n chwilio am antur anelu am Eryri, 'canolbwynt' twristiaeth antur, bydd Canolfan Arloesi Pontio ym Mhrifysgol Bangor a Go North Wales yn cynnal cynhadledd flynyddol Twristiaeth Gogledd Cymru yn Pontio ar 6 Rhagfyr. Teitl y gynhadledd yw "Antur a Thu Hwnt/Adventure and Beyond".

darllenwch mwy

Buddsoddwyr a phrosiectau twristiaeth...

30/11/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe ddaeth buddsoddwyr â datblygwyr ynghyd er mwyn trafod cyfleoedd buddsoddi mewn twristiaeth yn Stadiwm Principaiity Caerdydd ddoe.

darllenwch mwy

Camu nôl i ddathlu’r Nadolig Fictorai...

29/11/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd rhai o ddisgyblion cynradd Gwynedd yn cael cyfle arbennig i gamu nôl mewn hanes dros yr wythnosau nesaf, a gweld sut byddai’r Fictoriaid wedi dathlu’r Nadolig.

darllenwch mwy

Cyhoeddi un o nofelau mwyaf uchelgeis...

29/11/2018
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir un o nofelau mwyaf uchelgeisiol yn y Gymraeg erioed, wedi ei ysgrifennu gan yr awdur arobryn Jerry Hunter a’i chyhoeddi gan wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Cymru yn barod i arwain ar gerbydau t...

29/11/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Cymru yn barod i fanteisio ar y cyfleoedd enfawr sy'n cael eu cynnig gan Gerbydau Trydan a Hydrogen, yn ôl Ken Skates pan oedd yn siarad â phrif gwmnïau y sector ddoe.

darllenwch mwy

Gwnewch bopeth – gan gynnwys nofio â ...

28/11/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fe gyhoeddwyd fod rhaglen profiad realiti rhithwir "Ocean Rift" bellach ar ar gael yn y Gymraeg ar gyfer unrhyw benwisg Profiad Realiti Rhithwir., diolch i academydd o Brifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Ymgyrch Ail-lenwi Caerdydd yn hyrwydd...

28/11/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Lansiodd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn ymgyrch Ail-lenwi Caerdydd heddiw, fydd yn ei gwneud yn haws i gael dŵr tap am ddim mewn mannau cyhoeddus ledled y ddinas.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn annog siopwyr i bry...

28/11/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr yn annog siopwyr i brynu'n lleol a chefnogi'r cyfoeth o fanwerthwyr bach, annibynnol yn y sir y penwythnos hwn.

darllenwch mwy

Llysgenhadon Ifanc o Geredigion yn en...

27/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Enillodd pedwar Arweinydd Ifanc o Geredigion Wobr Arloesol Genedlaethol am eu gwaith fel Llysgenhadon Ifanc Efydd dros y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy