Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 72 cofnodion | Tudalen 5 o 8

Mudiad iaith yn galw am weithredu i d...

15/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddwsin o argymhellion i gryfhau’r economi ym Mlaenau Ffestiniog dros y penwythnos mewn ymdrech i leihau’r allfudo o Gymru sy’n 'argyfwng i'r iaith’ yn ôl y mudiad iaith.

darllenwch mwy

Noson lwyddiannus i S4C yng ngwobrau ...

14/10/2018
Categori: Celfyddydau

Bu’n noson llwyddiannus i S4C yng ngwobrau BAFTA Cymru heno gyda naw o wobrau yn cael eu hennill.

darllenwch mwy

Epsie Thompson yn cipio Ysgoloriaeth ...

12/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Y ffliwtydd amryddawn Epsie Thompson o Dafen, Llanelli yw enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2018 sydd hefyd yn derbyn gwobr o £4,000.

darllenwch mwy

Penodi Non Griffith i dîm Comisiynu S4C

12/10/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth

Mae S4C wedi penodi Non Griffith fel Comisiynydd Cynorthwyol y sianel.

darllenwch mwy

Cyfle unigryw i fynd ar daith tywys g...

12/10/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau

Bydd cyfle unigryw i fynd ar daith tywys breifat yng nghwmni arbenigwr cadwraeth Cadw o amgylch Castell Coch, ger Caerdydd i weld y gwaith cadwraeth yn cael ei gyflawni.

darllenwch mwy

Arloesi Gwynedd yn treialu technoleg ...

11/10/2018
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae Arloesi Gwynedd Wledig ynghyd a Chyngor Gwynedd yn cyflwyno'r cyfleoedd cyffrous sy'n bodoli yng Ngwynedd, i gychwyn datblygu Rhyngrwyd Y Pethau (Internet of Things) am y tro cyntaf drwy ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf LoRaWAN.

darllenwch mwy

Gwylwyr HANSH yn cael blas ar faterio...

11/10/2018
Categori: Barn, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae HANSH, gwasanaeth ar-lein ffurf fer S4C, am roi blas go iawn o newyddiaduriaeth i’w gwylwyr.

darllenwch mwy

£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu ...

11/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iaith

Mewn digwyddiad arbennig yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fuddsoddiad o £2.75 miliwn tuag at weledigaeth Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, i ddatblygu ac adnewyddu Gwersylloedd Llangrannog a Glan-llyn.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig deg ...

10/10/2018
Categori: Hamdden, Iechyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynd ati i ddewis deg o deithiau cerdded gwerth chweil – felly, pa un a ydych yn gerddwr profiadol ynteu’n mwynhau mynd ar dro hamddenol gyda’ch teulu a’ch cyfeillion, fe fydd yna rywle ichi ei ddarganfod.

darllenwch mwy

Heledd Gwyndaf yn y Llys am Wrthod Ta...

10/10/2018
Categori: Iaith

Mae Heledd Gwyndaf o Dalgarreg, Ceredigion yn ymddangos gerbron llys yr ynadon yn Aberystwyth heddiw am wrthod talu ei thrwydded deledu.

darllenwch mwy