Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Ailagor llwybr troed cyhoeddus ar ôl ...

12/01/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae llwybr troed cyhoeddus sydd wedi bod ar gau ers 1957 bellach wedi cael ei adfer, diolch i waith a wnaed gan South Hook LNG fel rhan o gytundeb gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

darllenwch mwy

Amaeth yn ganolog i economi Cymru, me...

12/01/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth gyflwyno tystiolaeth i Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan ar ddyfodol amaeth Cymru ar ôl Brexit yr wythnos hon, pwysleisiodd Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru Gwyn Howells fod amaeth yn ymddangos yn rhan fach o’r economi Brydeinig o ran rhai ystadegau, ond mae’n hollbwysig i economi Cymru.

darllenwch mwy

Gweithdy Sushi cyntaf y Cofis

11/01/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Fel rhan o’r ymgyrch i godi arian at Ŵyl Fwyd Caernarfon 2018 bydd Gweithdy bwyd Sushi gyda Phil McGrath yn cael ei gynnal yng Nghaffi Te a Cofi Caernarfon ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Beirniadu penodiad prif weithredwr di...

11/01/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu penderfyniad Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru i benodi prif weithredwr di-Gymraeg i olynu Gareth Pierce.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

11/01/2018
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2018 yn nigwyddiad Ysgol Galan Cymraeg i Oedolion Caerdydd, ddydd Sadwrn yma, lle bydd dysgwyr yn dod ynghyd i glywed mwy am yr Eisteddfod a gynhelir yng Nghaerdydd eleni.

darllenwch mwy

Gwylio S4C ar ei fyny dros yr ŵyl

09/01/2018
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe gynyddodd y nifer o bobl oedd yn gwylio S4C dros y Nadolig o 5% o gymharu â gostyngiad o 2% gan y prif sianeli cyhoeddus eraill.

darllenwch mwy

Nodi dechrau blwyddyn gyffrous i Amgu...

09/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bu’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn clywed am rai o’r datblygiadau cyffrous fydd ar y gweill yn yr Amgueddfa yn ystod 2018.

darllenwch mwy

1,200 o ddisgyblion Ceredigion yn mwy...

09/01/2018
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe drefnwyd gig fawreddog cyn 'Dolig i blant ysgolion Ceredigion fel rhan o siarter iaith Ysgolion Cynradd Ceredigion, CERI SIARAD.

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe yn penodi canghell...

08/01/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi penodi yr Athro Fonesig Jean Thomas yn Gangellor newydd.

darllenwch mwy

Pontio dan ei sang ar gyfer premiere ...

08/01/2018
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cafodd llond theatr o bobl yng nghanolfan Pontio y cyfle i brofi blas ar ddrama drosedd newydd S4C, Craith mewn dangosiad arbennig yng nghwmni rhai o sêr y gyfres.

darllenwch mwy