Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Taith yn cryfhau’r cysylltiad rhwng C...

23/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn adeiladu ar y cysylltiad hir-dymor rhwng Aberystwyth a thref Yosano yn Japan pan fyddant yn ymweld yn ddiweddarach yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Mynediad i'r We yng Ngwynedd

22/01/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed gan grwpiau cymunedol ledled y sir allai elwa o gynllun i wella mynediad at gyfrifiaduron a’r we.

darllenwch mwy

Cyfarfodydd i archwilio effeithiau Br...

22/01/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Hybu Cig Cymru yn cyd-drefnu cyfarfodydd teithiol led-led Cymru er mwyn dadansoddi beth fydd Brexit yn ei olygu i ffermwyr Cymru a’u helpu i baratoi eu busnesau gogyfer â gadael yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Cân i Gymru 2018

22/01/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae wyth cân rownd derfynol cystadleuaeth Cân i Gymru 2018 wedi eu dewis. A bydd yr wyth yn cystadlu’n fyw ar S4C ar 1 Mawrth yn Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor, gyda’r cyflwynwyr Elin Fflur a Trystan Ellis Morris wrth y llyw.

darllenwch mwy

Dathlu bywyd yr artist Kyffin William...

19/01/2018
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd Oriel Môn yn Llangefni yn cymryd rhan mewn blwyddyn o ddathliadau er mwyn coffau bywyd a gwaith y diweddar Kyffin Williams, un o arlunwyr mwyaf adanbyddus Cymru ac a fyddai wedi dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed ar y 9fed o Fai, 2018.

darllenwch mwy

Datgloi hanes cuddiedig y Rhyfel Mawr

19/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru angen eich cefnogaeth gyda phrosiect newydd fydd yn dod â rhan o dreftadaeth guddiedig y Rhyfel Byd Cyntaf sy'n cael ei chadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn fyw i bobl Cymru a'r byd.

darllenwch mwy

Cynllun Gwynedd Ddigidol ar y rhestr fer

19/01/2018
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae cynllun Gwynedd Ddigidol sy’n helpu ceisio gwella mynediad at y rhyngrwyd i drigolion a busnesau lleol, wedi cael ei gynnwys ar restr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru.

darllenwch mwy

Galw i sgrapio cynlluniau i ddiddymu ...

18/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw unwaith yn rhagor ar Lywodraeth Cymru i ollwng y cynllun i ddiddymu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, wrth ymateb i gyhoeddiad ar fesur y Gymraeg.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dogfennu merched ar hy...

18/01/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Amgueddfa Ceredigion y mis yma yn arddangos gwaith celf gan y peintiwr portreadau Seren Morgan Jones, sy’n wreiddiol o Aberystwyth.

darllenwch mwy

Trafod cydweithio rhwng Prifysgol Ban...

18/01/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd unigolion sydd yn gweithio yn y diwydiannau creadigol ledled y gogledd yn dod ynghyd ag arbenigwyr o Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor ddydd Gwener yma ar gyfer Tu Hwnt i’r Ffiniau, sy’n weithdy newydd ar gyfer y ddwy garfan.

darllenwch mwy