Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Prosiect i adfer coedwig hynafol yn e...

26/01/2018
Categori: Amgylchedd

Mae prosiect pwysig i adfer coedwig hynafol fwyaf Cymru wedi ennill gwobr arbennig.

darllenwch mwy

Clybiau Codio trwy'r Gymraeg ar fin d...

26/01/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Bydd gwaith i gynnal Clybiau Codio Cymraeg eu hiaith yn dechrau yng Ngheredigion.

darllenwch mwy

Cymru'n dathlu Santes Dwynwen

25/01/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’n ddiwrnod arbennig heddiw inn’r Cymry’r yn ddathlu Santes Dwynwen - santes y cariadon!

Cyhoeddi rhestr Gwobr Aur am lety

25/01/2018
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddwyd rhestr Gwobr Aur Croeso Cymru yr wythnos hon sy’n rhoi cydnabyddiaeth i fusnesau llety sy’n cynnig llety cyfforddus tu hwnt o’r ansawdd gorau, gyda chroeso arbennig. Ar gyfer 2018, mae 40 o westai ac 87 o lety gwesteion ar y rhestr bwysig hon.

darllenwch mwy

Lansio Twrnamaint Rygbi 7 Bob Ochr yr...

25/01/2018
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Gydag oddeutu 4,500 o chwaraewyr, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru ac Undeb Rygbi Cymru heddiw y bydd Twrnamaint Rygbi 7 Bob Ochr Urdd WRU yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar Fawrth 12-16, ac mai hon fydd y gystadleuaeth ieuenctid mwyaf erioed yn y gamp i’w chynnal yng Nghymru.

darllenwch mwy

Dim cefnogaeth i ddiddymu Comisiynydd...

24/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae dadansoddiad y Llywodraeth o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar eu Bil arfaethedig yn datgelu bod 56% o'r ymatebwyr naill ai'n anghytuno neu'n ansicr am gynnig i ddisodli Comisiynydd y Gymraeg gyda chorff arall, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Taith Pyllau Mwdlyd Peppa Pinc yn ei ôl

24/01/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Y Gwanwyn hwn bydd y digwyddiad codi arian mwyaf mwdlyd gwledydd Prydain ar gyfer plant bach yn ei ôl – Taith Pyllau Mwdlyd Peppa i Achub y Plant.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 2948 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 52.23.219.12
  REMOTE_PORT : 43584
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/archives/year/2018/month/1/page/2
  REQUEST_URI : /blog/archives/year/2018/month/1/page/2

Cyfle unigryw i drigolion ardal Hirae...

24/01/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae cyfle unigryw i drigolion a busnesau ardal Hiraethog chwarae rhan allweddol yn natblygiad ac adfywiad eu hardal drwy gydweithio i wireddu nod strategaeth a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer eu bro.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 2947 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 52.23.219.12
  REMOTE_PORT : 43584
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/archives/year/2018/month/1/page/2
  REQUEST_URI : /blog/archives/year/2018/month/1/page/2

Grant i brosiect ymchwil yn astudio h...

23/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae sefydliad ymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn £10,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i weithio gyda chymunedau yn Nyffryn Ogwen yng Ngwynedd i edrych ar fywydau a phrofiadau'r cenedlaethau hynny o bobl a fu'n byw a gweithio ar ystâd y Penrhyn yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Cynhadledd i drafod gwarchod dyfodol ...

23/01/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae cynhadledd bwysig yn cael ei chynnal yng nghanolbarth Cymru er mwyn ceisio achub un o’r adar sydd dan y bygythiad mwyaf yng Nghymru.

darllenwch mwy