Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Teithiau tywys i gasgliadau serameg P...

31/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas casgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor rhwng Chwefror a Mai.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn agor labord...

31/01/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

“Bydd mentrau o’r fath yn ein helpu i ddiogelu’r amgylchedd er budd cenedlaethau’r dyfodol ac ar yr un pryd yn darparu swyddi cynaliadwy a hyfforddiant”.

darllenwch mwy

Pobl Tregaron yn dod at ei gilydd i r...

31/01/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae grŵp o bobl leol wedi cymryd cyfrifoldeb dros redeg canolfan hamdden yn Nhregaron, ger Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Cyri yn dychwelyd i Gae...

30/01/2018
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Cystadleuaeth Cyri Gŵyl Fwyd Caernarfon yn dychwelyd ar Nos Wener, Chwefror 9fed, gydag 8 cogydd amatur yn mynd benben i dderbyn gwobr o £50 a’r teitl ‘Cyri Gorau Caernarfon’.

darllenwch mwy

Gweinidog yr Amgylchedd yn profi pryd...

30/01/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fu Gweinidog yr Amgylchedd yn cyfarfod gyda gwirfoddolwyr sy'n helpu i gadw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a hynny wrth iddi ymweld â’r ardal am y tro cyntaf ers iddi gael ei phenodi.

darllenwch mwy

Vaughan Roderick yn rhoi ei ben ar y ...

30/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick yn rhoi ei ben yntau ar y bloc yn Aberystwyth nos Wener yma pan gaiff ef ei holi am gyfrol newydd o’i waith.

darllenwch mwy

Her #IonawrIachus i 9000 o blant y cy...

29/01/2018
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Y mae 9,000 o blant y cymoedd yn llawer fwy heini erbyn diwedd mis Ionawr diolch i ymgyrch arbennig gan adran chwaraeon Yr Urdd yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr a Gwent.

darllenwch mwy

Dewch i ddweud stori yn 'Steddfod Cae...

29/01/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Dweud Stori, ac mae gan yr Eisteddfod Genedlaethol gystadleuaeth berffaith ar gyfer unrhyw un sy’n hoffi pobl ac yn mwynhau dal sylw cynulleidfa – cystadleuaeth dweud stori.

darllenwch mwy

Croesawu lansio Radio Cymru 2

29/01/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi croesawu lansiad Radio Cymru 2 gan ddweud ei fod yn 'gam yn y cyfeiriad iawn' a bod angen datganoli pwerau darlledu i Gymru er mwyn normaleiddio'r Gymraeg ar draws y cyfryngau.

darllenwch mwy

Ansicrwydd Brexit yn peri pryder i'r ...

26/01/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bu Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn Hybu Cig Cymru, Rhys Llywelyn, yn defnyddio araith i gynhadledd amaethyddol bwysig i amlinellu’r sialensau y mae Brexit yn ei achosi o ran allforio cig coch.

darllenwch mwy