Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 750 cofnodion | Tudalen 1 o 75

Mentrau Iaith Cymru yn derbyn cydnaby...

21/12/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi llwyddo i sicrhau dyfarniad nod ansawdd yn ddiweddar gan PQASSO gan gydnabod y gwaith rhagorol y me’n wneud fel mudiad trydydd sector yng Nghymru.

darllenwch mwy

Tîm Gofal Lliniarol Pediatrig Ymddiri...

21/12/2018
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Tîm Gofal Lliniarol Pediatrig Ymddiriedolaeth Hywel Dda wedi gallu prynu nifer o adnoddau yn ddiweddar i gefnogi'r gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn y cymunedau, diolch i roddion ariannol diweddar.

darllenwch mwy

Cynhyrchwyr cig coch ym marchnadoedd ...

21/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae grŵp o gyflenwyr cig coch o Gymru wedi cymryd rhan mewn bŵtcamp i ddeall sut i gyflwyno cynnyrch cig o Gymru i gwsmeriaid yn Llundain.

darllenwch mwy

Cerddoriaeth o Gymru yn cyrraedd mili...

20/12/2018
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddwyd fod partneriaeth a gafodd ei greu i hybu cerddoriaeth Gymraeg a Chymreig, rhwng Cymdeithas Bêl-droed Cymru a phrosiect cerddoriaeth Gorwelion wedi llwyddo i gyrraedd miliwn o wrandawyr yn 2018.

darllenwch mwy

S4C yn penodi Geraint Evans yn gomisi...

20/12/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi mai Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes newydd y sianel yw’r newyddiadurwr Geraint Evans.

darllenwch mwy

SC2 yn Rhyl yn barod i greu egni yn 2019

20/12/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bu’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis Thomas, yn gweld sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen ar atyniad dwr newydd sbon yn Rhyl - pan fydd SC2 yn agor yng Ngwanwyn 2019.

darllenwch mwy

Gwaith adnewyddu yn dechrau ar Neuadd...

19/12/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd y gwaith adnewyddu ar gyfer ail-agor Neuadd Sirol Caerfyrddin yn dechrau yn y flwyddyn newydd, yn ôl y datblygwyr.

darllenwch mwy

Parcmyn Ifanc yn lansio Maniffesto Ie...

19/12/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae grŵp o bobl ifanc sy’n gwirfoddoli’n rheolaidd i gadw a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi lansio maniffesto newydd, a grëwyd ganddynt ar y cyd â grwpiau cyfatebol o ardaloedd gwledig a mannau gwarchodedig ledled Ewrop.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn mynnu bod cynllun gof...

19/12/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams i bwysleisio bod rhaid i’r cynllun newydd o gynnig 30 awr o ofal plant gefnogi nod y Llywodraeth i greu miliwn o siaradwyr erbyn canol y ganrif.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn cyhoeddi Y Cinio Na...

18/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi cynhyrchu rhestr o gynhyrchwyr lleol a allai gyflenwi bwydydd blasus i chi, yn amrywio o gigoedd arbenigol i winoedd a seidr, yn barod ar gyfer gwledd Nadoligaidd werth chweil.

darllenwch mwy