Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 715 cofnodion | Tudalen 4 o 72

Dagrau a chwerthin wrth i'r hen a'r i...

08/12/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mewn cyfres newydd o dair rhaglen emosiynol ar S4C, sy'n dechrau nos Sul yma, mae Hen Blant Bach yn ymchwilio i beth all ddigwydd pan mae chwech o blant bach yn rhannu eu gofal dydd gyda chriw o bensiynwyr - a'r effeithiau trawsnewidiol sy'n bosib.

darllenwch mwy

Cigyddion o'r Fflint yn dod i'r brig ...

08/12/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Dyfarnwyd yr hamper buddugol yng nghystadleuaeth Cig Brecwast Cymru Ffair Aeaf eleni i J.A Vaughan Family Butchers o Sir y Fflint.

darllenwch mwy

Ffermwr o'r Bala yn cynrychioli'r ifa...

08/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae ffermwr gwartheg a defaid ac aelod o gangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru wedi cael ei benodi fel Cadeirydd Pwyllgor Llais Yr Ifanc Dros Ffermio Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Sioe deuluol yn codi'r llen ar ddemen...

07/12/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae sioe deuluol newydd am ddementia drwy lygaid plentyn yn mynd ar daith o Gymru’r gwanwyn yma.

darllenwch mwy

Gostyngiadau yn siopau Amgueddfa Cymr...

07/12/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% yn ei siopau i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rhwng 11 ac 17 Rhagfyr 2017.

darllenwch mwy

Ail-lansio’r cyfnodolyn Llên Cymru

07/12/2017
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd prif gylchgrawn academaidd Cymru yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg yn cael ei ail-lansio ar ei newydd wedd ar y 12fed o Ragfyr.

darllenwch mwy

Agor canolfan ymchwil newydd i brofi ...

06/12/2017
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Heddiw cafodd canolfan newydd sbon a fydd yn profi ansawdd dwr ein traethau bob haf ei agor yn swyddogol ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn AC.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn cyhoeddi partneriaeth newy...

06/12/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r system gofrestru ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 agor yr wythnos hon, mae Urdd Gobaith Cymru yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd, gyffrous gyda’r bwrdd arholi rhyngwladol Trinity College London.

darllenwch mwy

Blwyddyn lwyddiannus i'r ffermwr ifan...

06/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Yn dilyn lansiad partneriaeth newydd gyda Syniadau Mawr Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru, mae Rhaglen Fenter Wledig y mudiad nawr ar y gweill.

darllenwch mwy

Menter iaith yn ennill grant i ddechr...

05/12/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Cered yng Ngheredigion yn bwriadu rhedeg cyrsiau codio trwy gyfrwng y Gymraeg yn dilyn ennill grant gan Lywodraeth Cymru i hybu defnydd o’r Gymraeg gyda phobl ifanc.

darllenwch mwy