Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Cogyddion enwog yn dangos eu cariad t...

08/09/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae rhai o brif gogyddion gwledydd Prydain wedi bod yn hyrwyddo toriadau Cig Oen Cymru nad ydynt yn cael eu coginio’n aml mewn digwyddiadau a gwyliau uchel eu proffil ledled y wlad i nodi 'Wythnos Caru Cig Oen'.

darllenwch mwy

Ymgyrch fawr i daclo’r gwiddonyn pinwydd

08/09/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynd ati i daclo pla sy’n byw ar gonwydd mewn ffordd ecogyfeillgar.

darllenwch mwy

Cymru'n boblogaidd ymhlith twristiaid...

07/09/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw ar nifer sy’n ymweld a Chymru o weddill Gwledydd Prydain yn dangos bod Cymru wedi perfformio’n well na gweddill Prydain yn y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Mai 2017.

darllenwch mwy

Diwrnod #ShwmaeSumae yn dathlu pumed ...

07/09/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Diwrnod Shwmae Su'mae yn digwydd am y pumed tro eleni a hynny ar Hydref 15fed.

darllenwch mwy

Dathlu pen-blwydd Sefydliad y Gweithw...

07/09/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Fel rhan o’r dathliadau, mae Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan wedi trefnu parti pen-blwydd dros y penwythnos gydag aelodau o’r gymued fel rhan o’r Ŵyl Fwyd sy’n cael ei chynnal yn yr Amgueddfa.

darllenwch mwy

Ymchwilio i hanes neges heddwch ac ew...

06/09/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Partneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru ac UNA Exchange yw’r ymgais hon i ddod â myfyrwyr o Gymru a thramor at ei gilydd i ail ymgysylltu ac adfywio elfen ryngwladol neges Heddwch ac Ewyllys Da pobl ifanc Cymru i’r byd.

darllenwch mwy

Agor Yr Ysgwrn yn swyddogol

06/09/2017
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd ei agor yn swyddogol heddiw gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yng nghwmni Gerald Williams, nai'r bardd enwog a’r milwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf, Hedd Wyn.

darllenwch mwy

Ennill yn Moldofa yn cadw'r gobeithio...

06/09/2017
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gyda chymorth Ben Woodburn a pheniad Hal Robson Kanu, llwyddodd Cymru i gadw’i gobeithion i gyrraedd Cwpan y Byd yn fyw neithiwr mewn gem gyffrous yn Moldofa.

darllenwch mwy

Croesawu Gŵyl Rhif 6 i Wynedd unwaith...

05/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd Gwynedd yn gartref i ddau ddigwyddiad mawr yn ystod mis Medi wrth i'r sir groesawu Gŵyl Rhif 6 i Bortmeirion a ras feic mynydd Red Bull Hardline unwaith eto eleni.

darllenwch mwy

Galw am wneud y Gymraeg yn hanfodol m...

05/09/2017
Categori: Addysg, Iaith

Mae Dyfodol yr Iaith am i’r Gymraeg fod yn hanfodol ar gyfer swyddi arweinyddion anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru.

darllenwch mwy