Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 4 o 6

Cymru yn ddewis poblogaidd i dripiau ...

13/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod Cymru'n para i fod yn ddewis poblogaidd ar gyfer tripiau undydd ym misoedd yr haf.

darllenwch mwy

Camera Cig Oen yn denu cigyddion o Dd...

13/09/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Yn ystod yr haf, lansiwyd y Camera Cig Oen – yr ymgyrch hynod boblogaidd yn Nenmarc lle gosodwyd dau gamera modern gan Hybu Cig Cymru ar ffermydd yng ngogledd a chanolbarth Cymru.

darllenwch mwy

Lansio nofel 'chwyldroadol' Gwales

13/09/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Caiff nofel ‘chwyldroadol’ yr awdures enwog Catrin Dafydd ei lansio yng Nghaerdydd y penwythnos hwn.

darllenwch mwy

Agor Amgueddfa Ceredigion yn swyddogol

12/09/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Agorwyd yn swyddogol Amgueddfa Ceredigion a’r Canolfan Croeso newydd yn Aberystwyth ar nos Wener, 8 Medi gan Brif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion sy’n ymddeol, Bronwen Morgan.

darllenwch mwy

Castell Caerriw yn ennill gwobr

12/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mewn gwobrau i fusnesau gan Radio Penfro yn ddiweddar, enillodd Castell a Melin Heli Caeriw wobr am ei gwasanaethau Cwsmeriaid, gyda Pembrokeshire Scallops yn ennill gwobr am y Busnes Newydd.

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos mwyafrif o blaid ata...

12/09/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Datgelodd arolwg gan YouGov ar gyfer elusen Achub y Plant bod 55% o bobl Cymru yn credu y dylai Llywodraeth Prydain beidio gwerthu arfau i wledydd sydd yn ymladd yn yr Yemen.

darllenwch mwy

Cynhadledd i drafod dyfodol ieithoedd...

11/09/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth i’r dadlau a’r craffu ar Fesur Gadael yr Undeb Ewropeaidd barhau, mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau Brexit i bolisïau iaith.

darllenwch mwy

Diwedd trawiadol i chweched Gwyl Rhif 6

11/09/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Daeth Gwyl Rhif 6 i ben yn y modd mwyaf trawiadol wrth i’r Flaming Lips orffen y chweched gwyl gyda goleuadau llachar, wrth i filoedd dreulio’r penwythnos yn Portmeirion.

darllenwch mwy

Drysau agored yn denu'r tyrfaoedd

11/09/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yn ystod mis Medi mae cannoedd ledled Cymru yn cymryd y cyfle i gael cip mewn adeiladau a datgloi’r hanesion a’r chwedlau sydd wedi’u gwreiddio'n ddwfn mewn trefi, dinasoedd a chymunedau lleol diolch unwaith eto i Drysau Agored.

darllenwch mwy

Gŵyl Rhif 6 2017 yn cychwyn

08/09/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Dyma'r lleoliad: Pentref eidalaidd Portmeirion. Cerddoriaeth, celf, bwyd,dawnsio ac ymlacio. dyma ni ar drothwy Gŵyl Rhif Chwech am y chweched tro. 

darllenwch mwy