Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Cyllid cyfalaf ar gyfer addysg Gymrae...

29/09/2017
Categori: Addysg, Iaith

Mae RhAG wedi galw ar Awdurdodau Lleol i weithredu’n arloesol i ehangu addysg Gymraeg wrth iddynt lunio ceisiadau am gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

HCC yn lansio sianel rysáit newydd gy...

29/09/2017
Categori: Bwyd

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio sianel rysáit newydd gyffrous, sy'n cynnig amrywiaeth o brydau amlbwrpas a chyflym gyda Chig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a Phorc.

darllenwch mwy

Chwech yn cystadlu am Ysgoloriaeth Ur...

27/09/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Yn fyw ar S4C, nos Sadwrn, 14eg o Hydref o Theatr Sony, Penybont, bydd chwech o berfformwyr ifanc mwyaf talentog Cymru yn cystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017.

darllenwch mwy

Cerddorion yn perfformio i godi arian...

26/09/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y gantores Alys Williams ac Osian Huw Williams yn perfformio yn y cyntaf o ddigwyddiadau codi arian tuag at Ŵyl Fwyd Caernarfon 2018 ar nos Sadwrn, Hydref 7fed.

darllenwch mwy

Cogyddion yn cynnig ysbrydoliaeth ar ...

26/09/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Mae cwsmeriaid Cig Oen Cymru led-led Gwledydd Prydain wedi bod yn mwynhau sesiynau ymarferol ar sut i goginio’r cig blasus yma’n araf ac yn isel, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng Hybu Cig Cymru a Chylchgrawn AGA.

darllenwch mwy

Tair wythnos i fynd tan Ddiwrnod #Shw...

26/09/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dim ond tair wythnos sydd i fynd cyn dathlu pumed Diwrnod Shwmae Su’mae ar Hydref y 15fed ac mae yna dal amser i chi drefnu digwyddiad.

darllenwch mwy

Cynhadledd i ddatblygu addysg yn y go...

25/09/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Fe fydd Gwasanaeth Gwella Ysgolion y gogledd - GwE yn cynnal cynhadledd i benaethiaid Ysgolion Cynradd yn Venue Cymru, Llandudno yfory sy’n anelu i ddatblygu addysg yn yr ardal.

darllenwch mwy

Banc Santander yn gwrthod ffurflenni ...

25/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae banc Santander wedi gwrthod prosesu ffurflenni aelodaeth Cymdeithas yr Iaith gan eu bod yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Chwilio am wasanaeth neilltuol i'r di...

25/09/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru eisiau cydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad neilltuol i ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol o’r diwydiant yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cysgodion y Paith yn Storiel

22/09/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae arddangosfa sy’n cynnwys darluniau a thecstiliau gwreiddiol o Batagonia gan yr artist Cefyn Burgess i’w gweld yn Storiel, Bangor tan 7 Hydref 2017.

darllenwch mwy