Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Gwion Hallam yn ennill Coron yr Eiste...

07/08/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Nid oedd Gwion Hallam, enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni, prin wedi barddoni ers geni’i blentyn cyntaf bedair blynedd ar ddeg yn ôl.

darllenwch mwy

O'r Pedwar Gwynt yn dathlu carreg fil...

07/08/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cylchgrawn O’r Pedwar Gwynt yn nodi carreg filltir bwysig yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, wrth ddathlu ei ben-blwydd cyntaf.

darllenwch mwy

Bysiau gwennol i gludo eisteddfodwyr ...

07/08/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn defnyddio bysiau gwennol i gludo teithwyr i’r Maes ym Modedern o heddiw ymlaen yn dilyn glaw trwm trwy'r dydd ddoe.

darllenwch mwy

Gŵyl gyntaf erioed i hybu annibyniaet...

04/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd gŵyl gyntaf i hybu annibyniaeth yn cael ei chynnal ym mis Medi dan drefniant cangen Caerdydd o Yes Cymru, ble bydd aelod o'r Super Furry Animals a band pres enwog Y Barry Horns yn perfformio.

darllenwch mwy

Cynhyrchiad Teilwng yw'r Oen yn mynd ...

04/08/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant cynhyrchiad Theatr Felinfach o Teilwng yw’r Oen sy’n gyflwyniad cyfoes o waith wedi ei seilio ar Feseia Handel, fe fydd y cynhyrchiad yn mynd ar daith i Lundain.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dangos effaith damwain...

04/08/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae damweiniau yn digwydd ac mae cost amlwg ynni niwclear yn cael ei danlinellu mewn casgliad o ddelweddau a thestun gan yr artist Lis Fields, mewn arddangosfa yn Neuadd Prichard Jones, Niwbwrch, Ynys Môn.

darllenwch mwy

Lansio pecyn cymorth i hybu'r Gymraeg...

03/08/2017
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd pecyn cymorth i hybu’r Gymraeg yn y gymuned yn cael ei lansio gan Weinidog y Gymraeg, Alun Davies fore Iau nesaf ym mhabell Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern.

darllenwch mwy

Gwrthwynebwyr peilonau ym Môn yn prot...

03/08/2017
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Aeth ymgyrchwyr sy’n gwrthwynebu codi peilonau ar Ynys Môn i brotestio i’r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yn Birmingham i gydfynd gyda chyfarfod blynyddol y Grid Cenedlaethol a gynhaliwyd yno yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Gweinidog y Gymraeg yn lansio ap Selo...

03/08/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Fe fydd y Gweinidog yr Iaith Gymraeg, Alun Davies yn lansio dau ap newydd i blant yn ystod wythnos yr Eisteddfod ym Môn.

darllenwch mwy

Y Lle Hanes yn dychwelyd i Faes yr Ei...

02/08/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd ymwelwyr i faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael y cyfle i ymweld â Y Lle Hanes – gofod sy’n dathlu hanes a threftadaeth unigryw bro’r Eisteddfod.

darllenwch mwy