Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Ar drothwy gŵyl chwedlau fawreddog yn...

16/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd storïwyr, awduron a cherddorion yn dod ynghyd wythnos nesaf yng Nghastell Harlech a Llys Tre-tŵr, Crughywel ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau gan Ŵyl Chwedlau Beyond the Border a Cadw, fel rhan o Flwyddyn Chwedlau 2017.

darllenwch mwy

Grant ar gael i hybu defnydd o'r Gymraeg

16/08/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fod grant gwerth £300,000 ar gael i ariannu prosiectau arloesol, tymor byr gyda’r nod o gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Llongddrylliadau yn cyfrannu at ddyfo...

15/08/2017
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd llongddrylliadau hanesyddol o amgylch arfordir Cymru yn cyfrannu at dwf sector ynni adnewyddadwy morol Cymru.

darllenwch mwy

Y Rhufeiniaid yn dod i Benfro

15/08/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys ger Trefdraeth yn paratoi ar gyfer ymosodiad gan y Rhufeiniaid ar 19 a 20 Awst. Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd y cyfnod yn cael ei ail-greu, a bydd bwyd a rhagor o weithgareddau ar gael.

darllenwch mwy

Codi arian ac ymwybyddiaeth o Ddement...

15/08/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Daeth pobl o bob rhan o Wynedd a thu hwnt yn cynnwys y personoliaeth teledu enwog Russell Grant i Borthmadog yn ddiweddar i gymryd rhan mewn digwyddiad elusennol i helpu codi arian ar gyfer Alzheimer’s Research UK.

darllenwch mwy

Cwmni charcuterie o Geredigion yn myn...

14/08/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Cwmni Charcuterie o Gymru, Cwm Farm, yn brysurach nag erioed wrth iddynt sicrhau archebion led-led y wlad a thramor.

darllenwch mwy

Wythnos gofiadwy yn y Brifwyl ym Môn

14/08/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe dyrrodd dros 147,000 o bobl i’r Eisteddfod ym Modedern eleni wrth inni edrych yn ôl ar wythnos brysur a llwyddiannus ar Ynys Môn.

darllenwch mwy

Galw am fwy o siaradwyr Cymraeg ym ma...

14/08/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, mae canran y staff ym maes iechyd meddwl sy’n gallu siarad Cymraeg yn isel iawn – gyda’r ganran cyn ised â 1.9% mewn rhai byrddau iechyd.

darllenwch mwy

Bendith yn ennill albwm y flwyddyn

11/08/2017
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Bendith enillodd Tlws Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm Bendith.

darllenwch mwy

Osian Rhys Jones yn ennill y Gadair

11/08/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Osian Rhys Jones, yn wreiddiol o ardal Y Ffôr, Pwllheli, ond sy’n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn yw enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

darllenwch mwy