Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Gwersylloedd yr Urdd dan eu sang

24/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Iaith

Pobl ifanc a theuluoedd wedi bod yn heidio i wersylloedd yr Urdd dros yr haf.

darllenwch mwy

Mynd ar drot drwy'r tymor yn Rasus

22/08/2017
Categori: Cystadlaethau, Hamdden

Ar Nos Lun Gŵyl y Banc, 28 Awst mewn rhifyn arbennig o Rasus, bydd cyfle i fwynhau rhai o uchafbwyntiau cyfarfodydd trotian mwyaf Cymru ynghyd â holl straeon mawr y tymor trotian ar hyd a lled y wlad.

darllenwch mwy

Hansh yn denu miliwn

21/08/2017
Categori: Hamdden, Iaith

Mae gwasanaeth cynnwys ffurf fer arlein S4C wedi cyrraedd carreg filltir nodedig ychydig dros ddeufis ers ei lansio.

darllenwch mwy

Amgueddfa Ceredigion yn chwilio am wi...

18/08/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fel rhan o Amgueddfa Ceredigion yn agor ei drysau i ddatgelu mynedfa newydd ar y stryd yn ogystal â chaffi a siop newydd sbon danlli yr haf yma, mae'r Amgueddfa ar ei newydd wedd yn chwilio am lu o wirfoddolwyr i helpu gyda gwaith blaen y tŷ.

darllenwch mwy

Eryri yn rhagori yn Japan

18/08/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cymdeithas Asiantwyr Teithio Siapan wedi enwi ffordd yn y gogledd fel un o’r 20 gorau yn Ewrop – un o ddim ond dwy yng Ngwledydd Prydain i’w dewis gan y grŵp hwn.

darllenwch mwy

Llai yn sefyll arholiad Cymraeg Safon...

18/08/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar gorff Cymwysterau Cymru gyhoeddi ei gynllun i sefydlu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl yn dilyn cwymp pellach yn y nifer a safodd yr arholiad Cymraeg Safon Uwach eleni.

darllenwch mwy

Apelio ar y cyhoedd i beidio gwersyll...

17/08/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Heddlu Dyfed-Powys yn apelio i aelodau’r cyhoedd beidio â gwersylla yn y twyni yn Nhraeth Poppit ar arfordir sir Benfro, yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau pan gynheuwyd tanau gwersyll ac y gadawyd sbwriel.

darllenwch mwy

Mwy o fyfyrwyr Cymru nag erioed yn ca...

17/08/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams, wedi llongyfarch myfyrwyr sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw.

darllenwch mwy

Chwilio am luniau chwedlonol o ddeina...

17/08/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cadw ynghyd â'r Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru, yn annog ymwelwyr i dynnu lluniau o'u deinosoriaid a dreigiau eu hunain mewn lleoliadau chwedlonol yng Nghestyll Cymru, ac amgueddfeydd cenedlaethol a lleol dros yr haf.

darllenwch mwy

Cipolwg ar gartrefi rhai o enwogion C...

16/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y cyflwynydd Nia Parry yn ymweld â rhai o gartrefi enwogion Cymru mewn cyfres newydd, Adre, yn dechrau heno ar S4C.

darllenwch mwy