Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Dod â'r byd ynghyd yn Llangollen gyda...

06/07/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y penwythnos hwn yn cloi wythnos lawn o berfformiadau lliwgar o bob cwr o'r byd wrth i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddod i derfyn.

darllenwch mwy

Cyngor Bro Morgannwg yn addo cryfhau ...

05/07/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi croesawu datganiad cyhoeddus gan Gyngor Bro Morgannwg sy'n ymrwymo i hyrwyddo a sicrhau digonolrwydd darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y Sir.

darllenwch mwy

Chwilio am syniadau dros drethi newyd...

05/07/2017
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn awyddus i glywed syniadau’r cyhoedd am y math o drethi newydd a ellir eu codi yng Nghymru.

darllenwch mwy

Taclo'r Efwr Enfawr mewn afon ym Mhen...

05/07/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae’r gwaith o ddifa’r rhywogaeth ymledol a niweidiol o afon ym Mhen Llŷn wedi dechrau, ac wedi’i ariannu gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Ymryson y cigyddion yn defnyddio cig ...

04/07/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Bu rhai o gigyddion gorau Cymru yn cystadlu am lefydd o blith cigyddion gorau Gwledydd Prydain mewn cystadleuaeth nodedig yn y Trallwng yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Galw am nawdd digonol i ail lansio'r ...

04/07/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Gyda thrafodaethau ar y gweill ynglŷn ag ail-lansiad papur newydd Y Cymro, Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi nawdd digonol i’r papur newydd eiconig hwn er mwyn sicrhau ei ddyfodol a’i ddatblygiad.

darllenwch mwy

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn d...

04/07/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd tref fechan Llangollen yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn cael ei thrawsnewid yn fôr o ddawns a cherddoriaeth liwgar o bedwar ban byd yr wythnos hon wrth i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddathlu ei phen-blwydd yn 70 eleni.

darllenwch mwy

Adrodd bywyd awdur drwy gyfrwng ei ly...

03/07/2017
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae hunangofiant o fath gwahanol gyhoeddir yr wythnos hon yn adrodd bywyd yr awdur trwy gyfrwng y casgliad hynod ddifyr o lyfrau sydd yn ei eiddo.

darllenwch mwy

Tafwyl yn denu'r miloedd

03/07/2017
Categori: Bwyd, Cerddoriaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth miloedd o bobl i gaeau Llandaf yng Nghaerdydd dros y penwythnos i ddathlu Tafwyl 2017.

darllenwch mwy

Chwilio am bobl i greu fflagiau i gro...

03/07/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Môn a'r Eisteddfod yn chwilio am bobl i fynychu gweithdai i greu fflagiau lliwgar i groesawu'r ŵyl i'r ynys ymhen ychydig wythnosau.

darllenwch mwy