Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Deiseb yn denu 5,000 o enwau yn gwrth...

10/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deiseb yn gwrthwynebu cynlluniau gwerth bron i 400,000 i godi cerflun ger Castell Y Fflint wedi denu dros 4,000 o enwau mewn cwta pedwar diwrnod.

darllenwch mwy

Cofnodi cyfoeth ein corsydd

28/07/2017
Categori: Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

A hithau’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Corsydd ddydd Sul, mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn apelio ar bobl o bob cwr o Gymru i gyfrannu at gofnodi hanes diwylliannol corsydd - eu defnydd a’u harwyddocâd dros y canrifoedd.

darllenwch mwy

Gwobrwyo marc ansawdd efydd i'r Urdd

28/07/2017
Categori: Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddwyd mai'r Urdd yw’r corff gwirfoddol cyntaf i dderbyn marc ansawdd efydd ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru.

darllenwch mwy

Annog cynghorwyr i wrthod cynllun i g...

28/07/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi annog cynghorwyr Gwynedd i fod yn 'ddewr' a 'rhoi'r Gymraeg cyn unrhyw blaid' drwy wrthod cynllun i adeiladu wyth mil o dai, cyn cynnal protest heddiw ar ddiwrnod y bleidlais heddiw.

darllenwch mwy

Dathlu cychwyn ymgyrch Cig Oen Cymru

27/07/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Wrth i’r Sioe Frenhinol ddirwyn i ben, mae’r diwydiant Cig Oen yng Nghymru yn edrych ymlaen at gychwyn ei ymgyrch hyrwyddo haf yn y farchnad led-led Prydain.

darllenwch mwy

Cerys Matthews yn agor arddangosfa Ch...

27/07/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe roedd y gantores Cerys Matthews yn agor arddangosfa Arthur a Chwedloniaeth Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ddoe.

darllenwch mwy

S4C yn moli bardd eiconig y Rhyfel Mawr

27/07/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C yn nodi canmlwyddiant marwolaeth y bardd Rhyfel Byd Cyntaf Hedd Wyn gydag wythnos o ddrama, cerddoriaeth a rhaglenni ffeithiol rhwng 30 Gorffennaf a 4 Awst.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am feddyginiaethau gw...

26/07/2017
Categori: Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir yr wythnos hon yn codi’r llen ar hen arferion meddygaeth werin Cymru yn negawdau cyntaf yr ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Ymchwil yn profi gwerth Cymreictod

26/07/2017
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mewn ymchwil gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar faes y Sioe Fawr, dangoswyd fod cyswllt amlwg rhwng yr hyn mae cwsmeriaid yn gredu sy’n gynnyrch o ansawdd uchel a Chymreictod.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cofiant i un o wleidyddion m...

26/07/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cofiant i un o wleidyddion mwyaf Cymru yn cael ei gyhoeddi gan Wasg Y Lolfa yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn.

darllenwch mwy