Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Cig oen Cymru ar y fwydlen i ymwelwyr...

01/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fel rhan o brosiect newydd, fe fydd rhai o ymwelwyr i Gymru yr haf hwn yn cael eu trochi mewn tirluniau trawiadol, yn cael dos o ddiwylliant traddodiadol ac yn cael cyfle i flasu Gig Oen Cymru.

darllenwch mwy

Gwynfor Dafydd yn ennill cadair yr Urdd

01/06/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Llwyddodd Gwynfor Dafydd, sy’n wreiddiol o Donyrefail i ennill cadair Eisteddfod yr Urdd am yr ail flwyddyn yn olynol ym Mhen-y-Bont.

darllenwch mwy

Angen i Gyngor Pen-y-bont weithredu a...

01/06/2017
Categori: Addysg, Iaith

Mae’r Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw ar Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr i weithredu ar frys i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y Sir a chynllunio ar gyfer sefydlu ysgolion newydd.

darllenwch mwy