Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Penderfyniad unfrydol i wahodd 'Stedd...

16/06/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Fe bendeвfynwyd yn unfrydol nos fercher yn Ninbych i wahodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r Sir yn 2020.

darllenwch mwy

Cyfres Mynyddoedd y Byd yn dechrau ar...

16/06/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mewn cyfres ddogfen newydd Mynyddoedd y Byd sy’n dechrau ar S4C nos Sul, dros gyfnod o chwe wythnos, cawn ein tywys i ben y byd i brofi tirluniau trawiadol ac i gwrdd â chymeriadau hynod ym mynyddoedd enwocaf y byd.

darllenwch mwy

Pasg llwyddiannus i fusnesau yn y diw...

16/06/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae canlyniadau arolwg an fusnesau o’r diwydiant ymwelwyr yng Nghymru yn dangos eu bod wedi cael Pasg gwych gyda chynnydd mewn busnes o gymharu â 2016.

darllenwch mwy

Trafod sut i agor y drws i'r bywyd Cy...

15/06/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal Ysgol Undydd i ddathlu’r Cymunedau" er mwyn trafod croesawu mewnfudwyr a dysgwyr i'w gynnal ym Machynlleth ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Na i 336 o dai newydd ym Mangor

15/06/2017
Categori: Iaith, Newyddion

Mae mudiadau iaith wedi beirniadu Llywodraeth Cymru sydd ar fin caniatau codi 336 o dai newydd ym Mangor yng Ngwynedd, gan fynnu nad oes angen lleol i’r datblygiad.

darllenwch mwy

Lansio ymgynghoriad ar ddyfodol Yr Wy...

15/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae Partneriaeth yr Wyddfa heddiw yn lansio ymgynghoriad ar y ffordd ymlaen i fynydd uchaf Cymru.

darllenwch mwy

Ar drothwy Gŵyl Fach y Fro

14/06/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond 3 diwrnod tan Gŵyl Fach y Fro 2017, mae’r trefnwyr yn edrych ymlaen yn fawr i lwyfannu gŵyl i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth am y Gymraeg ym Mro Morgannwg.

darllenwch mwy

Colli cyfle i roi enw Cymraeg i Sened...

14/06/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud y byddai gwleidyddion Cymru yn 'colli cyfle i normaleiddio defnydd y Gymraeg' pe na fyddent yn mabwysiadu'r enw uniaith Gymraeg, Senedd, yn dilyn awgrym gan grwp o wleidyddion y dylai fod enw dwyieithog newydd. 

darllenwch mwy

WiciMôn yn arwain yn ddigidol ac yn y...

14/06/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Lansiwyd Prosiect WiciMôn i greu erthyglau gwyddonol cyfrwng Gymraeg er mwyn cyfoethogi a phoblogeiddio cynnwys Wicipedia Cymru – y gwyddoniadur agored. 

darllenwch mwy

Cofnodi'r nifer mwyaf erioed o ymwelw...

13/06/2017
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Denodd Cynghrair y Pencampwyr UEFA y nifer mwyaf erioed o bobl i ganol dinas Caerdydd – gan dorri'r record flaenorol gyda bron i 44,000 yn fwy yn ymweld.

darllenwch mwy