Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Cyngerdd yng nghwmni telynores fyd enwog

30/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Gŵyl Arall yn cyflwyno cyngerdd unigryw yng nghwmni un o delynorion enwocaf y byd nos Wener nesaf.

darllenwch mwy

Cogydd arloesol am hyrwyddo cig oen C...

30/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae cogydd arloesol Imran Nathoo a serennodd yng nghyfres Masterchef y BBC, yn cydweithio cyda Hybu Cig Cymru ac un o fwytai pizza gorau Caerdydd i gyflwyno profiad bwyd newydd i’r brifddinas mewn bwyty dros-dro.

darllenwch mwy

S4C yn gweddarlledu rasus harnes yr h...

30/06/2017
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd S4C yn gweddarlledu rasus harnes dwy o wyliau trotian mwyaf Cymru yn fyw yr haf yma.

darllenwch mwy

Ethol cadeirydd newydd Awdurdod Parc ...

29/06/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Etholodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Owain Wyn o Gaernarfon yn gadeirydd yr Awdurdod yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Mynd a’r Gymraeg allan i’r byd trwy g...

29/06/2017
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur Llŷr Gwyn Lewis yn cyhoeddi cyfrol newydd o ffuglen, Fabula gyda Gwasg Y Lolfa yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Rhieni Nant Caerau yn cyflwyno deiseb...

29/06/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd grŵp o rieni yn Nant Caerau a ail-ffurfiwyd yn ddiweddar yn cyflwyno deiseb wedi’i gefnogi gan 500 a mwy o lofnodwyr i sylw Cyngor Caerdydd pan fyddant yn ymgynnull heddiw.

darllenwch mwy

Llwyfannu taith Mwgsi

28/06/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae stori merch sydd wedi goroesi cancr wedi cael ei addasu i’r theatr gan Gwmni'r Frân Wen.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol Rhywbeth i'w ddweud

28/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd wedi’i chyhoeddi gan Gymdeithas y Gerdd Dafod, Barddas yn rhoi cyfle i gyfranwyr amlwg ddewis caneuon gwleidyddol arwyddocaol dros y deng mlynedd ar hugain ddiwethaf.

darllenwch mwy

Doniau disglair chwaraeon Cymru yng n...

28/06/2017
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe fydd Gemau Cymru yn cael eu cynnal unwaith eto eleni mewn lleoliadau yn ardal Caerdydd dros benwythnos Mehefin 30 – 2 Gorffennaf 2017.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu sefydlu sian...

27/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi rhoi croesawu datganiad Radio Cymru ynglŷn a’r bwriad i sefydlu sianel Gymraeg amgen i ddarlledu o 7 tan 10 pob bore.

darllenwch mwy