Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Ar drothwy Gŵyl Farddoniaeth Ryngwlad...

02/05/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn paratoi i gynnal agoriad Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru sy’n cael ei chynnal yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Agor canolfan ddehongli newydd yng Ng...

02/05/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd canolfan ymwelwyr newydd gwerth £450,000 ar agor i’r cyhoedd yng Nghastell Criccieth am y tro cyntaf yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Croesawu camau bwrdd iechyd i Gymreigio

02/05/2017
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd Hywel Dda gan bwysleisio bod angen newid meddylfryd yn yr hirdymor.

darllenwch mwy