Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 6 o 7

Cyhoeddi arlwy Llwyfan y Maes

08/05/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi’r lein-yp ar gyfer Llwyfan y Maes yn yr ŵyl eleni ac mae’n argoeli’n wythnos i’w chofio, gyda thriawd o ferched o’r gorffennol yn dychwelyd i’r llwyfan.

darllenwch mwy

Hollt yn iâ'r Antarctig yn ymestyn, y...

05/05/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae'r hollt yn ysgafell iâ Larsen C yn yr Antarctig bellach wedi ffurfio ail gangen sy'n symud i gyfeiriad blaen yr iâ, yn ôl ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe sydd wedi bod yn astudio'r data diweddaraf o loerenni.

darllenwch mwy

Anrhydeddu cyfraniadau oes ym Mhrifys...

05/05/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Anrhydeddu cyfraniadau oes ym Mhrifysgol Bangor


Llion Williams

Bydd sawl enw cyfarwydd yng Nghymru yn derbyn anrhydedd am eu gwaith a’u cyfraniad i nifer o feysydd gan Brifysgol Bangor yr haf hwn.

darllenwch mwy

Galw ar gerddwyr i baratoi'n drylwyr ...

05/05/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae paratoi yn allweddol er mwyn mwynhau a chyflawni Her y Tri Chopa yn llwyddiannus yn ôl Partneriaeth Her y Tri Chopa.

darllenwch mwy

Cyhoeddi anrhydeddau'r Orsedd

04/05/2017
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gorsedd y Beirdd wedi cyhoeddi heddiw enwau a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni. 

darllenwch mwy

Sefydlu Archifdy Ddarlledu Genedlaeth...

04/05/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae prosiect arloesol gwerth £9miliwn i sefydlu Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru gam sylweddol yn nes diolch i gefnogaeth y Loteri Genedlaethol allai fod werth bron i £5 miliwn.

darllenwch mwy

Cymru yn croesawu mordaith gyntaf y t...

04/05/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe roedd Caergybi yn croesawu mordaith gyntaf y tymor yr wythnos hon wrth i Long yr Astoria angori. Dyma’r gyntaf o lawer pan fydd porthladdoedd Cymru yn croesawu 37,000 o deithwyr eleni, a chynnydd o 33% yn nifer y mordeithiau o gymharu â llynedd.

darllenwch mwy

Arddangosfa undydd yn edrych ar newid...

03/05/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd effeithiau tebygol newid hinsawdd ar gymunedau arfordirol gorllewin Cymru a dwyrain Iwerddon yn cael sylw mewn arddangosfa undydd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Rhifyn Diweddaraf O'r Pedwar Gwynt

03/05/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae awduron a sylwebwyr Cymru’n ymateb yn uniongyrchol i bryderon am y Gymru gyfoes a’i lle yn y byd yn nhrydydd rhifyn cylchgrawn llyfrau Cymru, O’r Pedwar Gwynt.

darllenwch mwy

Sesiwn Fawr Dolgellau yn codi arian a...

03/05/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Llwyddwyd i godi £2200 at achos da yn Nolgellau yn ddiweddar yn dilyn cynnal ocsiwn addewidion i ddathlu pen-blwydd Sesiwn Fawr Dolgellau yn 25 oed ym mis Gorffennaf.

darllenwch mwy