Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Galw am gydraddoldeb i bobl ifanc

11/05/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Bydd Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd, sydd yn cael ei chyhoeddi ar y 18fed o Fai, yn galw eleni am gydraddoldeb i bobl ifanc ac i lais pobl ifanc gael ei glywed.

darllenwch mwy

Lansio app newydd ar gyfer cyfrifon a...

11/05/2017
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Cafodd app cyfrifon a threth newydd sbon ei lansio gan gwmni cyfrifwyr Llŷr James o Gaerfyrddin ddoe.

darllenwch mwy

Dathlu hud a lledrith y Preselau mewn...

10/05/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth

Bydd Gwasg Gomer yn lansio cyfrol newydd am y Preselau yn Rhosygilwen, Cilgerran heno.

darllenwch mwy

Cymru yn ddewis poblogaidd i ymwelwyr...

10/05/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod Cymru’n parhau i ddenu mwy o ymwelwyr undydd, ac wrth i nifer yr ymwelwyr undydd gynyddu mae’r arian sy’n cael ei wario ganddynt yn ystod eu hymweliadau hefyd yn cynyddu.

darllenwch mwy

Cynyrchiadau S4C yn cipio medalau yn ...

10/05/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae dau o gynyrchiadau S4C wedi cipio Medalau Arian y Byd yng Ngŵyl Ryngwladol Teledu a Gwobrau Ffilm a Theledu Efrog Newydd.

darllenwch mwy

Parc Cenedlaethol Penfro eisiau eich ...

09/05/2017
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn awyddus i gael barn pobl wrth iddynt lunio ei strategaeth i'r Iaith Gymraeg dros y pum mlynedd nesaf.

darllenwch mwy

Cynnyrch lleol yn taro tant mewn gwes...

09/05/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae gwesty yng nghanolbarth Cymru yn dathlu cynnyrch tymhorol ac yn arddangos ei ymrwymiad i weini bwydydd lleol mewn cyfres o giniawau i gwrdd â’r cynhyrchwyr.

darllenwch mwy

Darganfod beddrod o Oes yr Efydd ym M...

09/05/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cynhaliwyd digwyddiad yn ddiweddar ym Mhenparcau, Aberystwyth i ddathlu darganfyddiadau newydd a chyffrous ym mryngaer Pen Dinas.

darllenwch mwy

Wythnos iechyd meddwl yn dechrau ar S4C

08/05/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fel rhan o wythnos o raglenni ar S4C sy'n annog sgwrs am iechyd meddwl, bydd Matt Johnson: Iselder a Fi ar S4C nos Fercher yma, yn adrodd ei stori.

darllenwch mwy

Codi arian at achos da gydag Peppa Pinc

08/05/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Drwy gydol wythnos yma mae Elusen Achub y Plant yn galw ar deuluoedd a phlant, meithrinfeydd a grwpiau blynyddoedd cynnar ar draws Cymru i ymuno yn Nhaith Gerdded Pyllau Mwdlyd Peppa Pinc er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen.

darllenwch mwy