Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Cyhoeddi rhaglen Pentre Drama'r Eiste...

17/05/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddi rhaglen Pentre Drama'r Eisteddfod


Sioe Undyn Stifyn Parri

Cafodd manylion rhaglen Pentref Drama'r Eisteddfod Genedlaethol ym Môn eu cyhoeddi, gyda'r arlwy eleni yn amrywio o’r comedi i brosiect Unnos.

darllenwch mwy

Lansio gwefan Cylchgronau Cymru

16/05/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi lansio gwefan newydd sy'n rhoi mynediad digidol yn rhad ac am ddim i dros 1.2 miliwn o dudalennau allan o dros 450 o gylchgronau Cymreig.

darllenwch mwy

Dewch i sesiwn galw draw'r Eisteddfod

16/05/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda llai na thri mis i fynd tan y daw’r Eisteddfod Genedlaethol i Ynys Môn, mae’r trefnwyr yn cynnal sesiwn galw draw ar gyfer trigolion lleol er mwyn iddyn nhw gael gwybod mwy am y paratoadau olaf dros yr wythnosau nesaf.

darllenwch mwy

Teulu o Benybont yn adfer y Gymraeg d...

15/05/2017
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Saesneg oedd iaith teulu Jordan Morgan Hughes o Benybont ers pedair cenhedlaeth, ond diolch i addysg Gymraeg a’r Urdd, mae'n rhugl yn y Gymraeg ac yn gweithio’n ddyddiol trwy gyfrwng yr iaith ac mae'n edrych ymlaen at groesawu Eisteddfod yr Urdd i'r ardal.

darllenwch mwy

Penodi prif weithredwr newydd S4C

15/05/2017
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd S4C fod Owen Evans wedi ei benodi yn Brif Weithredwr S4C  i olynu Ian Jones.

darllenwch mwy

4 wedi cyrraedd rhestr fer Dysgwr y F...

15/05/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

4 wedi cyrraedd rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn


Emma Chappell - un o'r rhestr fer

Cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Oriel Ynys Môn, Llangefni dros y penwythnos, gyda phedwar ymgeisydd yn cyrraedd y brig ac yn cael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni

darllenwch mwy

Ffilm newydd am y Brenin Arthur yn ca...

12/05/2017
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Bydd y ffilm newydd am y Brenin Arthur, sydd wedi cael ei ffilmio yng Nghymru yn cael ei dangos yn rhyngwladol heddiw.

darllenwch mwy

Cynnal cynhadledd i gelfyddydau ieuen...

12/05/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Cynhelir ail gynhadledd Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru yn Llandrindod Wells yfory. 

darllenwch mwy

Cyhoeddi arlwy Gŵyl Cefni

12/05/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Gŵyl Cefni yn Llangefni newydd gyhoeddi uchafbwyntiau’r arlwy eleni rhwng 7fed a’r 10fed o Fehefin.

darllenwch mwy

Agor safle antur diweddaraf Cymru

11/05/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Roedd Gweinidog yr Economi, Ken Skates yn agor safle antur diweddaraf Cymru yn swyddogol heddiw yn y Gogledd.

darllenwch mwy