Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Mwyafrif o blaid datganoli darlledu y...

22/05/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae mwyafrif o bobl Cymru eisiau datganoli darlledu o San Steffan i Gymru, yn ôl arolwg barn YouGov a gyhoeddwyd heddiw.     

darllenwch mwy

Noson Gwylwyr S4C ar ei ffordd i Sir Gâr

19/05/2017
Categori: Barn, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Gyda'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar Ganolfan S4C Yr Egin ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, fe fydd Noson Gwylwyr S4C yn ymweld a Chaerfyrddin nos Iau nesaf.

darllenwch mwy

Gwasg Y Lolfa yn dathlu'r hanner cant

19/05/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd gwasg Y Lolfa yn dathlu ei phenblwydd yn hanner cant dros y penwythnos ac fel rhan o’r dathliadau, fe fydd y Wasg yn datgelu darn newydd o waith celf gwreiddiol gan yr artist Ruth Jên.

darllenwch mwy

Penodi Arglwydd Thomas yn Ganghellor ...

19/05/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Mae’r Arglwydd Thomas o Gwmgiedd ssydd hefyd Brif Usturs Cymru a Lloegr wedi ei benodi yn Ganghellor nesaf Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Hanner cant o bobl yn gwrthod talu tr...

18/05/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae hanner cant o bobl bellach yn gwrthod talu am eu trwyddedau teledu, fel rhan o ymgyrch i ddatganoli grym dros ddarlledu i Gymru, yn ôl cyhoeddiad gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg heddiw.

darllenwch mwy

Colli Rhodri Morgan

18/05/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Daeth y newyddion trist neithiwr fod Cyn Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, wedi marw yn 77 oed.

darllenwch mwy

Galw am strategaeth iaith sy’n ymateb...

18/05/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae prosiect ymchwil yn galw am strategaeth newydd sy’n ymateb i amgylchiadau’r unfed ganrif ar hugain er mwyn adfywio’r iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyfarfod i drafod y dyfodol i gig coc...

17/05/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fe fu Cyfarwyddwyr newydd Hybu Cig Cymru yn cyfarfod am y tro cyntaf yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf, wrth iddynt fynd ati i ddatblygu cynlluniau i ddyfodol cig coch Cymru ar ôl Brexit.

darllenwch mwy

Ar drothwy trydedd Gŵyl Gerallt

17/05/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y Gymdeithas Gerdd Dafod Barddas yn cynnal ei thrydedd Gŵyl Gerallt ar Fai’r 27ain gyda diwrnod cyfan o weithgareddau, lansiadau, cyflwyniadau ac adloniant.

darllenwch mwy

Lansio ap newydd Cyw

17/05/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae'r cymeriad poblogaidd i blant bach, Cyw wedi lansio ap newydd sy’n llawn gemau, straeon a chaneuon a fydd yn difyrru plant bach am oriau.

darllenwch mwy